Wydarzenia Styczeń, 2018

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA


TERMIN: 24-25 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM OSOBA PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. CEL SZKOLENIA: Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej TEMATYKA SZKOLENIA: 1. Zagadnienia wprowadzające kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego socjodemograficzna charakterystyka zjawiska stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci 2. Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego 3. Somatyczne, psychologiczne i behawioralne oznaki seksualnego wykorzystywania u dzieci 4. Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia 5. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji 7. Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania dziecka 8. Tworzenie planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka seksualnie wykorzystywanego   UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki. UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.  KOSZT: 390 zł – w terminie do 24 lutego 2018 r. 420 zł – po 24 lutego 2018 r. W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. UWAGA: Po 3 marca 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie. LICZBA GODZIN: 15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15) FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Przewidywana liczna uczestników: 20 Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl Pobierz formularz...

więcej