Wydarzenia Styczeń, 2019

K O M U N I K A T W S T Ę P N Y SEMINARIUM BALINTOWSKIE 01.2019


TERMIN: 01.2019
PROWADZĄCY:


K O M U N I K A T   W S T Ę P N Y  SEMINARIUM BALINTOWSKIE 01.2019

W dniach 25-27.01.2019 roku  w Częstochowie planowane jest 30 godzinne Seminarium doskonalące dla liderów i kandydatów na liderów Balintowskiego Treningu Grupowego (BTG) organizowane przez Ośrodek Usług Psychologicznych dr Ireneusza Kaflika pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Liderzy uczestniczący w seminarium będą prowadzili treningi w roli lidera i kolidera. Do udziału zapraszamy również zainteresowanych BTG jako narzędziem relacji TERAPEUTA- PACJENT (KLIENT). Przewidywane koszty udziału liderów – 400 zł. Pozostali uczestnicy koszt udziału – 800 zł. Uwaga: Seminarium planowane jest w Domu Pielgrzyma Księży Chrystusowców w Częstochowie przy ul. Radomskiej 25, dzielnica Grabówka. Przewidywane ceny: Koszt 1 noclegu 45 zł. od osoby w pokoju 2-3 osobowym. Wyżywienie na miejscu. Śniadania i kolacje po 15,00 zł. Obiady po 25 zł . Przerwy kawowe w cenie udziału. Faktury za zakwaterowanie i wyżywienie będą wydawane na miejscu przez Kierownictwo Domu Pielgrzyma po wniesieniu opłat gotówką. Inne Informacje będą zamieszczane na stronach: Akademia Psyche dr Jerzego Korzewskiego oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego DEKLARACJA Z uwagi na rozeznanie potrzeb, prosimy osoby zainteresowane udziałem  o przysłanie deklaracji : Jestem zainteresowana(y) udziałem w seminarium; Proszę o komunikat nr II i formularz zgłoszenia Nazwisko i imię adres E-mail:   nr tel. Jestem liderem: tak  nie;  jestem kandydatem na lidera: tak   nie Jestem uczestnikiem BTG: tak  nie Termin nadsyłania deklaracji do 15.11.2018 roku Adres: Ireneusz Kaflik Ośrodek Usług Psychologicznych <psyche45@op.pl>. tel. 602...

więcej

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ I


TERMIN: 12-13 stycznia 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ I

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM UWAGA: WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZYGOTOWALIŚMY FINANSOWANIE NASZYCH SZKOLEŃ DLA PSYCHOLOGÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   WIĘCEJ:  http://academiapsyche.pl/finansowanie-szkolen/   OSOBA PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu                    i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   CEL SZKOLENIA:  Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej   TEMATYKA SZKOLENIA: Zagadnienia wprowadzające kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego socjodemograficzna charakterystyka zjawiska stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego Somatyczne, psychologiczne i behawioralne oznaki seksualnego wykorzystywania u dzieci Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania dziecka Tworzenie planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka seksualnie wykorzystywanego   UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki. UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.  KOSZT: 450 zł – w terminie do 12 grudnia 2018 r. 480 zł – po 12 grudnia 2018 r. W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. UWAGA: Po 19 grudnia 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.   LICZBA GODZIN: 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 13.00 (z przerwą na kawę)   FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka   ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Przewidywana liczna uczestników: 20 Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl Pobierz formularz zgłoszenia PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA: Podstawowe informacje o szkoleniach...

więcej