DIAGNOSTYKA OBRAZOWA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: REZONANS MAGNETYCZNY CZY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Jakuciński

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: REZONANS MAGNETYCZNY CZY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

Dr n. med. Maciej Jakuciński – lekarz medycyny, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki obrazowej, które rozwija uczestnicząc w operacjach neurochirurgicznych oraz w nowych projektach operacji pod kontrolą obrazu radiologicznego.
Jako znawca radiologii bardzo często zapraszany jest do prowadzenia zajęć z tego zakresu:
– w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie dla studentów II Wydziału Lekarskiego,
– w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie dla studentów anglojęzycznych,
– dla lekarzy w studium podyplomowym (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego),
– dla uczestników podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii.

Dr Jakuciński pełni funkcje:
– kierownika specjalizacji lekarzy w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej,
– zastępcy Koordynatora w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,
– Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife w Warszawie.
Od lat współpracuje z Oddziałem Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Jest autorem i współautorem artykułów oraz rozdziałów książek z zakresu diagnostyki obrazowej.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego: podstawy fizyki, rodzaje tomografów rezonansu magnetycznego, wskazania oraz przeciwwskazania do badania, nowe możliwości.

2. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą tomografu komputerowego: podstawowy fizyki, rodzaje tomografów komputerowych, wskazania oraz przeciwwskazania do badania, nowe możliwości.

3. Anatomia radiologiczna mózgowia: MR vs TK – podobieństwa i różnice obrazowania.

4. Podstawowe jednostki chorobowe oraz stany zagrożenia życia w badaniu MR i TK.

5. Choroby otępienne: MR czy TK. Diagnostyka różnicowa.

6. Hybrydy: PET-TK oraz PET-MR – podstawy obrazowania oraz korzyści płynące z stosowania zaawansowanych badań obrazowych.

Koszt 390 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

MIEJSCE: Na terenie Krakowa, będzie podane po zebraniu się grupy osób chętnych.
Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia