RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 28 - 29 września 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

CEL SZKOLENIA :
Zapoznanie uczestników możliwością zastosowania koncepcji kryzysu i interwencji kryzysowej w odniesieniu do rodziny w dwóch aspektach:
indywidualnym – rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie
systemowym – kryzys systemu rodzinnego

 

TEMATYKA:
•    Rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie: analiza właściwości system rodzinnego,  zabezpieczających indywidualne potrzeby członka rodziny
•    Rozróżnianie dysfunkcjonalności systemu rodzinnego od kryzysu w rodzinie
•    Rodzaje kryzysów w rodzinie
•    Teoria stresu rodzinnego i interwencji w systemie rodziny według Mc Cubbina
•    Diagnoza rodziny oraz czynników ryzyka i czynników ochronnych przed niepomyślnym przebiegiem  kryzysu;  traumagram i genogram jako metody zbierania informacji o rodzinie
•    Wskazania do interwencji kryzysowej w rodzinie, opracowywanie planu pomocy psychologicznej w zależności od etapu i oceny stopnia kryzysu w rodzinie
•    Interwencja kryzysowa  w rodzinie: model równowagi, model poznawczy, model psychospołeczny

 

UCZESTNICY:

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

KOSZT:

450 zł – w terminie do 28 sierpnia 2019 r.

480 zł – po 28 sierpnia 2019 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGAPo 28 sierpnia 2019 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

LICZBA GODZIN:

15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 15.00 (z przerwą na kawę)

 

FORMA ZAJĘĆ:

wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

Przewidywana liczna uczestników: 20

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA