UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

TERMIN: 1-2 grudnia 2018
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, Kraków, ul. Westerplatte 10 (sala nr 2)

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z  POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

UWAGA: WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZYGOTOWALIŚMY FINANSOWANIE NASZYCH SZKOLEŃ DLA PSYCHOLOGÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

WIĘCEJ: 

http://academiapsyche.pl/finansowanie-szkolen/

OSOBA PROWADZĄCA:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Utrata jako wymiar doświadczeń życiowych oraz jako wydarzenie krytyczne
  • Konsekwencje utrat w modelu teorii kryzysu
  • Typowe i atypowe przebiegi żałoby
  • Czynniki ryzyka rozwoju atypowej żałoby
  • Zastosowanie koncepcji przywiązania do analizy indywidualnych wzorców radzenia sobie z żałobą
  • Problemy specyficzne: żałoba u dzieci, żałoba w sytuacji wydarzeń traumatycznych
  • Formy pomocy psychologicznej w sytuacjach utrat: interwencja kryzysowa, psychoterapia
  • Analiza własnych postaw wobec śmierci i umierania jako podstawa radzenia sobie w pracy z osobami osieroconymi

METODY: wykład, zajęcia warsztatowe
LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 15
KOSZT:
390 zł. – do dnia 2 listopada 2018 r.
420 zł – po 2 listopada 2018 r.
CZAS TRWANIA: 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 7 listopada 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia