Wydarzenia Wrzesień, 2018

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II


TERMIN: 22 - 23 września 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM   TEMATYKA SZKOLENIA: 1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta 2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod 3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE OSOBOWOŚCI: PTS SES (skala samooceny Rosenberga) MSEI (wielowymiarowy kwestionariusz samooceny) NEO-FFI NEO-PI-R BHI-12 (kwestionariusz nadziei podstawowej) KNS (kwestionariusz nadziei na sukces)   INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:  Mgr Beata Pępkowska jest psychologiem klinicznym oraz psychologiem wojskowym. Posiada certyfikat interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora w zakresie interwencji kryzysowej. Od 2004 r. pracuje jako kierownik Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie. Pracuje również w PZP jako psycholog kliniczny, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz wykonuje diagnozę pacjentów poradni. Przez ponad 10 lat prowadziła zajęcia z metod diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych Psychologii Transportu UJ. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach ogólnopsychiatrycznym, neurologicznym oraz oddziale leczenia nerwic. Posiadane uprawnienia: Certyfikat interwenta kryzysowego i uprawnienia superwizora PTP; Psycholog kliniczny I st.; Psycholog transportu – uprawnienia do badań kierowców; Uprawnienia do badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni. UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) pragnących udoskonalić warsztat pracy w zakresie diagnozy funkcjonowania poznawczego. W trakcie warsztatu omówione zostaną wybrane metody diagnostyczne pozwalające na opis funkcjonowania poznawczego osób badanych. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.  ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 22 sierpnia 2018 r.; 400 zł. przy wpłacie do 29 sierpnia 2018 r.; 430 zł po 5 września 2018 r.  Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 22 sierpnia 2018 r. i 350 zł po 22 sierpnia 2018 r. W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej. Przewidywana liczna uczestników: 20 UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 29 sierpnia 2018 r., nie będą zwracane opłaty za szkolenie. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl Pobierz formularz...

więcej