Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

Szkolenia Psychologiczne

Szkolenia Psychologiczne

Zgromadzone w tym dziale wydarzenia obejmują różnorodne szkolenia adresowane dla psychologów. Wyjątkiem jest oferta dotycząca interwencji kryzysowej i…
Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza Psychologiczna

Zaciekawienie i stopniowa fascynacja badaniem funkcjonowania poznawczego człowieka, umiejętnościami diagnozowania z właściwym doborem metod…
Szkolenia Psychologiczne

Diagnoza Neuropsychologiczna

Zaciekawienie i stopniowa fascynacja badaniem funkcjonowania poznawczego człowieka, umiejętnościami diagnozowania z właściwym doborem metod…
Szkolenia Psychologiczne

Interwencja Kryzysowa

Na szkolenia w ofercie Centrum Academia Psyche składają się przedstawione poniżej tematy, w autorskim opracowaniu…
Diagnoza Psychologiczna

Szkolenia Balintowskie

Szkolenia dla Liderów Grup Balinta
Szkolenia Psychologiczne

Organizowanie szkoleń dla podmiotów i grup zawodowych


Zaciekawienie i stopniowa fascynacja badaniem funkcjonowania poznawczego człowieka, umiejętnościami diagnozowania z właściwym doborem metod…