Diagnoza Psychologiczna

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - I EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 16-17 stycznia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 10-11 kwietnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 24-25 IV
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 - XX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 maja 2021
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 16-17 X
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

MMPI-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 23-24 października 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20-21 listopada 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM