Diagnoza Psychologiczna

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - XI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 21-22 maja 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXIV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 25-26 marca 2023
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - XII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 15 - 16 kwietnia 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XIV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 kwietnia 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - IV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20 - 21 maja 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 7 - 8 października 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - IV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 - 15 października 2023 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 21 - 22 października 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE