Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na podany adres poczty.

Otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa.

Opłaty prosimy dokonywać zgodnie z informacjami umieszczonymi przy każdym szkoleniu.

Płatności należy dokonać na konto Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, ul. Wrzesińska 6/6 31-031 Kraków

nr rachunku: 06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

(w przelewie należy podać imię, nazwisko, oraz TYTUŁ SZKOLENIA, a w przypadku gdy płatnikiem jest instytucja – za kogo jest dokonywana płatność).

UWAGA: Zwracamy Państwa uwagę, że wystawiana przez nas faktura musi być zgodna z danymi zleceniodawcy na dokumencie wpłaty. Prosimy by informacje zawarte na blankiecie wpłaty dokładnie się pokrywały z adresem i nazwą instytucji, ośrodka itp., na którą ma zostać wystawiona faktura.

Rezygnacja ze szkolenia wraz ze zwrotem wpłaty jest możliwa tylko przed terminem umieszczonym przy każdym szkoleniu, określonym jako dzień, po którym wpłaty nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas nastąpi zwrot pełnej kwoty.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia, w wyniku przyczyn losowych.

Po każdym szkoleniu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, na których są umieszczone następujące informacje: tytuł szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika, ilość godzin dydaktycznych, data i miejsce szkolenia, nazwa jednostki szkolącej, imię i nazwisko prowadzącego.