Szkolenia Balintowskie

Ze względu na sytuację epidemiczną, nie jest wyznaczony kolejny termin intensywnego Treningu Balintowskiego.