Szkolenia Balintowskie

XIX Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

TERMIN: 20-22 maja 2022
PROWADZĄCY: Liderzy grup Balinta
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, Akademia Psyche, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: Stacjonarne

Ze względu na sytuację epidemiczną, nie jest wyznaczony kolejny termin intensywnego Treningu Balintowskiego.