Aktualne wydarzenia

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI®-2 - XX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 maja 2021
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 29 maja 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

UWAGA: szkolenie się nie odbędzie ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 12-13 czerwca 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

TRAUMA SEKSUALNA JAKO PROBLEM KLINICZNY W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ – VI EDYCJA SZKOLENIA”

TERMIN: 2 października 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 9-10 października 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 16-17 X
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 23-24 października 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20-21 listopada 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 4 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM