Aktualne wydarzenia

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11-12 czerwca 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 7-8 maja 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ODWOŁANIE SZKOLENIA W PLANOWANYM TERMINIE Z POWODU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ NADAL PRZYJMOWANE W CELU ZEBRANIE GRUPY I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W INNYM TERMINIE. RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 MAJA 2022 R.
PROWADZĄCY: MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT
MIEJSCE: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

XIX Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

TERMIN: 20-22 maja 2022
PROWADZĄCY: Liderzy grup Balinta
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, Akademia Psyche, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: Stacjonarne

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 21-22 maja 2022 r
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 28 maja 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 8 - 9 października 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 15-16 października 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 października 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 19 LISTOPADA 2022 R.
PROWADZĄCY: DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ
MIEJSCE: ON-LINE PLATFORMA ZOOM