Archiwalne Wydarzenia

INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

TERMIN: 4-6 kwietnia
PROWADZĄCY: prof Jan Łazowski, prof Marek Motyka, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki

SZKOLENIE RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA RTZ I

TERMIN: 10-11 maja
PROWADZĄCY: mgr Tomasz Drożdż

SZKOLENIE DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

TERMIN: 10-11 maja
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: 17-18 maja
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala, mgr Urszula Stolarska-Weryńska

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 24 maja
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny

DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

TERMIN: 25 maja
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten

Balint w Zakroczymiu II

TERMIN: 14-15 czerwca 2014r
PROWADZĄCY: Andrzej Mielecki

Sytuacja kryzysu w pracy terapeutycznej z głęboko zaburzonymi pacjentami

TERMIN: Warszawa, 28.06.2014, godz. 10.00-17.00
PROWADZĄCY: Tomasz Fortuna, Agnieszka Topolewska

Integracja metod Psychofizjologii Stosowanej, Biofeedback oraz techniki Mindfulness w Psychoterapii

TERMIN: 28, 29, 30 Sierpnia 2014
PROWADZĄCY: Prof. Tullio ScrimaliZ

PSYCHOTERAPIA WIĘZI PRENATALNEJ (superwizja)

TERMIN: 20-21 Września
PROWADZĄCY: mgr Barbara Jakel

INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

TERMIN: 3-5 października
PROWADZĄCY: (zapowiadani) prof dr hab. Jan Łazowski, dr hab. Marek Motyka prof UE, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki, mgr Joanna Zgud (mgr Małgorzata Kowalczyk)

SZKOLENIE Z ZASAD STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 Kraków, Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE ul. Wrzesińska 6/7

TERMIN: 4-5 października
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: 11-12 października
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala
MIEJSCE: INSTYTUT PSYCHOLOGII UJ ALEJA MICKIEWICZA 3 sala nr 6

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

TERMIN: Kraków 18-19 października 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 25 października
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sal nr 2

DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

TERMIN: 26 października 2014r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sala nr 2

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

TERMIN: 25-26 października
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

TERMIN: Kraków 15-16 listopada 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: Kraków 6-7 grudnia 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7

ANALIZA PACJENTA Z HISTORIĄ NADUŻYCIA: Przezwyciężanie przeznaczenia

TERMIN: 06-12-2014, godz: 11:00- 13:15
PROWADZĄCY: Małgorzata Sadowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, sala nr 6.01

DIAGNOZA KLINICZNA DLA PSYCHOLOGÓW

TERMIN: 10-11 stycznia 2015 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Ingardena 6, sala nr 0.03

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

TERMIN: 24-25 stycznia 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Ingardena 6, Kraków, sala nr 0.03 (parter)

VII Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego

TERMIN: 23-25 stycznia 2015 roku
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Częstochowa ul. Kontkiewicza 2, Dom Pomocy Społecznej.

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 31.01-01.02 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
MIEJSCE: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

WYKORZYSTANIE GENOGRAMU W PRAKTYCE KLINICZNEJ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 28-29 marca 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Józef Bogacz
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

SZKOLENIE Z ZASAD STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 18-19 kwietnia 2015
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ ul. Ingardena 6 sala 0.04

II Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego w Krakowie

TERMIN: 24-26 Kwietnia
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków, ul. Bobrowskiego 11

John Steiner w Krakowie

TERMIN: 9 maja 2015
PROWADZĄCY: John Steiner
MIEJSCE: ul. Gołębia 24, Kraków

JAK ROZPOZNAWAĆ CZY ZABURZENIA SĄ NATURY PSYCHICZNEJ CZY NEUROLOGICZNEJ

TERMIN: 9-10 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: NOWA SIEDZIBA Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków, ul. Ładna 4-6

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W PRAKTYCE KLINICZNEJ

TERMIN: 23-24 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak - neuropsycholog kliniczny i dr n. przyr. Ewa Fersten - neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, Kraków, (sala 0.01)

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 30 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologi UJ, ul. Ingardena 6, Kraków (sala 0.04)

DIAGNOZA I TERAPIA TRANSSEKSUALIZMU

TERMIN: 14.06.2015r.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 13-14 czerwca
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

TERMIN: 20 – 21 czerwca 2015
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

TERMIN: 20-21 czerwca 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

Integracja metod Psychofizjologii Stosowanej, Biofeedback oraz techniki Mindfulness w Psychoterapii

TERMIN: 24-26 lipiec 2015
PROWADZĄCY: Prof. Tullio Scrimali
MIEJSCE: Sycylia – Aci Castello/ Catania/

KRYZYSY U DZIECI I MŁODZIEŻY – INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 26 – 27 września 2015 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

WSPÓŁORGANIZATOR : Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - www.spswp.org.pl
TERMIN: 10-11 października
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

Różnicowanie zaburzeń psychicznych i neurologicznych

TERMIN: 17-18 października 2015r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie

ZACHOWANIA SUICYDALNE U MŁODZIEŻY – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: 24 – 25 października 2015 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Ośrodek Terapeutyczny Dom, ul. Konarskiego 48/2 Kraków

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 24-25 października 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

TERMIN: 13 listopad 2015 r
PROWADZĄCY: Dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała i mgr Anna Przenzak
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 21-22 listopada 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 9-10 stycznia 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10, Kraków

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 23-24 stycznia 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23 ul. Westerplatte 10, Kraków

PROCES KOREKTY PŁCI W TEORII I PRAKTYCE

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 19-20 marca 2016r. UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC (do 20 lutego można się wpisywać na listę rezerwową)
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: KRAKÓW, Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10

Intensywny Trening Balintowski w Krakowie

TERMIN: 8-10 kwietnia 2016 roku
PROWADZĄCY: dr hab. Jan Łazowski, prof AWF; dr hab. Marek Motyka, prof UE; dr Ireneusz Kaflik; dr Maciej Pilecki; mgr Joanna Zgud
MIEJSCE: Centrum Usług i Szkoleń Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE

ZASTOSOWANIE SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

SZKOLENIE WPROWADZENIE DO MINDFULNESS

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Jakubczak, POLIM

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 18-19 czerwca 2016r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westarplatte 10, Kraków

PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 11-12 czerwca 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10, Kraków

ŻYCIE W TRANSIE: PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY TRANSSEKSUALIZMU

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz

RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 5-6 listopada 2016r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 19-20 listopada 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 14-15 stycznia 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

IX Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego

TERMIN: 20-22 stycznia 2017 roku
PROWADZĄCY: Kurs prowadzony jest przez certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego
MIEJSCE: Częstochowie przy ul. Radomskiej 25, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Towarzystwa Chrystusowego

TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

TERMIN: 25 luty 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 18-19 marca 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 22-23 kwietnia 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 20 - 21 maja 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

TERMIN: 5-6 grudnia 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: będzie podany po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości Uczestników
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 3-4 czerwca 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
MIEJSCE: Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, ul. Ładna 4-6/5 Kraków

SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R – ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI

TERMIN: 30.09-01.10 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

TRAUMA PRENATALNA - przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia. Stopień pierwszy (wykłady i warsztaty)

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, mgr Maria Wojaczek, mgr Paulina Kołosowska, mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 7-8 października 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 14 października 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 21-22 października 2017r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA ZMIAN W MÓZGU

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Jakuciński
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROLOGII

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny

SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROCHIRURGII

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten

MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 18-19 listopada 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 27-28 stycznia 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”

TERMIN: 2 - 3 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO - NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

TERMIN: 9-10 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: 24-25 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI - NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

TERMIN: 10 - 11 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 26-27 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 14-15 kwietnia 2018 r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 12 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 19-20 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 2-3 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI - NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

TERMIN: 22 - 23 września 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 13 października 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 20-21 października 2018 r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 27-28 października 2018r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 24-25 listopada 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

K O M U N I K A T W S T Ę P N Y SEMINARIUM BALINTOWSKIE 01.2019

TERMIN: 01.2019
PROWADZĄCY:

HIPNOZA KLINICZNA - warsztat dla osób interesujących się hipnozą kliniczną stosowaną w praktyce psychoterapeutycznej lub rozwojowej

TERMIN: termin będzie ustalony po zebraniu się grupy Osób zainteresowanych
PROWADZĄCY: mgr Grażyna Skibniewska
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ I

TERMIN: 12-13 stycznia 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 16-17 marca 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

MMPI-2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 23-24 marca 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 13-14 kwietnia 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 11 maja 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 25-26 maja 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 1-2 czerwca 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 26-27 października 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

TERMIN: 30 listopada - 1 grudnia 2019
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, Kraków, ul. Westerplatte 10 (sala nr 2)

ZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ

TERMIN: 7-8 grudnia 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

II SEMINARIUM BALINTOWSKIE DLA LIDERÓW, K O M U N I K A T NR 1

TERMIN: 24-26 stycznia 2020
PROWADZĄCY: Kurs jest monitorowany przez certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego m.in. Prof. Marka Motykę, prof. Ewę Wilczek-Różyczkę, dr Ireneusz Kaflika, mgr Andrzeja Mieleckiego.
MIEJSCE: Częstochowa przy ul. Radomskiej 25, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Towarzystwa Chrystusowego.

TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

TERMIN: Termin będzie ustalony po zebraniu się grupy.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ II

TERMIN: Termin szkolenia będzie ustalony po zebraniu się wystarczającej ilości Uczestników
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Intensywny XV Trening Balintowski K O M U N I K A T NR 1

TERMIN: 2-4 października 2020 r.
PROWADZĄCY: prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; dr Ireneusz Kaflik; mgr Andrzej Mielecki, dr n. med. Joanna Pazik, mgr Anna Rudecka
MIEJSCE: Siedziba Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 10-11 października 2020
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 17-18 października 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

MMPI-2 - KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 14-15 listopada 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 28-29 listopada 2020 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

PODSTAWY TERAPII SANDPLAY (WARSZTAT)

TERMIN: do ustalenia z instytucją zamawiającą
PROWADZĄCY: Władysław Gazołyszyn, ukraiński psycholog (dyplom nostryfikowany w Polsce), psychoterapeuta, analityk grupowy, lider i superwizor Grup Balinta (www.psychoterapewt.com.ua)
MIEJSCE: Jest to szkolenie zewnętrzne, organizowane dla instytucji lub ośrodka

PODWÓJNA DIAGNOZA – aspekty kliniczne

TERMIN: do ustalenia z instytucją zamawiającą
PROWADZĄCY: mgr Joanna Nolbrzak-Drozd
MIEJSCE: Jest to szkolenie zewnętrzne, organizowane dla instytucji lub ośrodka

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - I EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 16-17 stycznia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

ZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ – II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20-21 marca 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 10-11 kwietnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 17 kwietnia 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 24-25 IV
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI®-2 - XX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 maja 2021
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 29 maja 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

UWAGA: szkolenie się nie odbędzie ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 12-13 czerwca 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

XVII Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta


szkolenie odwołane TRAUMA SEKSUALNA JAKO PROBLEM KLINICZNY W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ – VI EDYCJA SZKOLENIA”

TERMIN: szkolenie odwołane
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 9-10 października 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 16-17 X
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE LIMITU MIEJSC PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO WSTRZYMANE DO CZASU WERYFIKACJI RZECZYWISTEJ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT MAILOWY. 23-24 października 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20-21 listopada 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 4 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIE TRAUMA MASOWA – ROLA I ZADANIA PSYCHOLOGA – I EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 12 marca 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIEZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ – III EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 19-20 marca 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 26-27 marca 2022
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

SZKOLENIE W PLANOWANYM TERMINIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. PROSIMY O DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ OSÓB ZAINTERESOWANYCH BY MÓC PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W INNYM TERMINIE SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 2 kwietnia 2022 r
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11-12 czerwca 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 7-8 maja 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ODWOŁANIE SZKOLENIA W PLANOWANYM TERMINIE Z POWODU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ NADAL PRZYJMOWANE W CELU ZEBRANIE GRUPY I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W INNYM TERMINIE. RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 MAJA 2022 R.
PROWADZĄCY: MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT
MIEJSCE: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

XIX Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

TERMIN: 20-22 maja 2022
PROWADZĄCY: Liderzy grup Balinta
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, Akademia Psyche, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: Stacjonarne

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 21-22 maja 2022 r
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 28 maja 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 8 - 9 października 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 15-16 października 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 października 2022 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 19 LISTOPADA 2022 R.
PROWADZĄCY: DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ
MIEJSCE: PLATFORMA ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - XII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 15 - 16 kwietnia 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XIV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 22-23 kwietnia 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - IV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20 - 21 maja 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXIV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 25-26 marca 2023
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 27 maja 2023 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: online

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 7 - 8 października 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - IV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 - 15 października 2023 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

CIAŁO A DUSZA – W PODRÓŻY DO CIAŁA I POZA NIE

TERMIN: 21 - 22 Października 2023 r.
PROWADZĄCY: Mag. Barbara Jakel
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 31-031 Kraków
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: Warsztat

MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VIII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 21 - 22 października 2023 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - XII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 18 Listopada 2023 r.
PROWADZĄCY: DR N. HUM. WANDA BADURA-MADEJ
MIEJSCE: PLATFORMA ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – I EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 25-26 listopada 2023 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXV EDYCJA SZKOLENIA TERMIN: 23-24 marca 2024

TERMIN: 23-24 marca 2024
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XVI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 20-21 kwietnia 2024 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE