RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Academia Psyche – Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych – Jerzy Korzewski
31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6, NIP: 949-136-51-11
Telefon: 606 681 595
Email: academiapsyche@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• uczestnictwa w szkoleniu, spraw administracyjnych z tym związanych, certyfikacji szkoleń
• informowania o nowych szkoleniach i usługach powiązanych

2) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności portalu AcademiaPsyche.pl

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niemożliwością sformalizowania uczestnictwa w szkoleniu.