Diagnoza Neuropsychologiczna

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 9-10 października 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 MAJA 2022 R.
PROWADZĄCY: MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT
MIEJSCE: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 8 - 9 października 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM