Diagnoza Neuropsychologiczna

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – IV EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 12 - 13 października 2024 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN PODSTAWY ORGANIZACJI FUNKCJONALNEJ MÓZGU – PERSPEKTYWA NEUROPSYCHOLOGICZNA - I EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 13 - 14 kwietnia 2024 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 8 - 9 czerwca 2024 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: platforma ZOOM
FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE