Diagnoza Neuropsychologiczna

UWAGA: szkolenie się nie odbędzie ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 12-13 czerwca 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 9-10 października 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM

DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 11 grudnia 2021 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM