Diagnoza Neuropsychologiczna

ODWOŁANIE SZKOLENIA W PLANOWANYM TERMINIE Z POWODU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ NADAL PRZYJMOWANE W CELU ZEBRANIE GRUPY I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W INNYM TERMINIE. RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH - IX EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 14 MAJA 2022 R.
PROWADZĄCY: MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT
MIEJSCE: ON-LINE PLATFORMA ZOOM

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 8 - 9 października 2022 r.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM