Wydarzenia Marzec, 2020

Intensywny XV Trening Balintowski K O M U N I K A T NR 1


TERMIN: 2-4 października 2020 r.
PROWADZĄCY: prof. Bohdan Wasilewski; prof. UEK dr hab. Marek Motyka,; prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; dr Ireneusz Kaflik
MIEJSCE: Siedziba Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7


Intensywny XV Trening Balintowski K O M U N I K A T NR 1

K O M U N I K A T NR 1 Centrum Szkoleń Psychologicznych Akademia Psyche www.academiapsyche.pl ul. Wrzesińska 6/6 31-031 Kraków, 606681595 e-mail: academiapsyche@wp.pl Zaprasza do uczestnictwa w XV Edycji INTENSYWNEGO TRENINGU BALINTOWSKIEGO (V Edycji w Krakowie) pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (KURS JEST KONTYNUACJĄ INTENSYWNYCH TRENINGÓW BALINTOWSKICH PROWADZONYCH W CZĘSTOCHOWIE I W KRAKOWIE. OD 2018 roku INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI PROWADZONY DOTĄD W CZĘSTOCHOWIE I W KRAKOWIE JEST REALIZOWANY W KRAKOWIE. KURS JEST PROWADZONY WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I OPIERA SIĘ NA PROGRAMIE OPRACOWANYM PRZEZ DR IRENEUSZA KAFLIKA I DR HAB. JANA ŁAZOWSKIEGO, PROF. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (PSB))   Zapowiadani liderzy: prof. Bohdan Wasilewski; prof. UEK dr hab. Marek Motyka; prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; dr Ireneusz Kaflik Kurs odbędzie się w 2020 roku PO ZMIANIE SYTUACJI W KRAJU  w Krakowie w siedzibie Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7) Ilość godzin kursu: 26 Liczba godzin obejmuje 20 godzin treningu, oraz wykłady tematyczne. Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta (GB): Do poziomu podstawowego do 50 godzin ITB zaliczamy osoby:                                                                                                        – rozpoczynające swoją przygodę z GB; – przyjmowane są tu osoby pracujące na relacjach, bądź zajmujące się udzielaniem pomocy ludziom w szerokim znaczeniu tego słowa. Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie: – słuchania i słyszenia, rozumienia klienta i siebie, prowadzenia dialogu; – poprawy komunikacji oraz większej troski o siebie; – profilaktyki wypalenia zawodowego. Do poziomu doskonalącego zaliczamy osoby, które przeszły szkolenie podstawowe (50 godzin treningu), pragnące: – poprawy świadomości relacji z klientem; – lepszego rozumienia motywów zachowania klienta i własnego (wpływ biografii T na K i odwrotnie); – dostrzegania zachodzących procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, mechanizmów obronnych, ujawnianych potrzeb; – dostrzegania psychosomatycznych źródeł objawów. Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie: – nowych zadań np. opisu przebiegu treningu i udziału w sesji wspomagającej w roli sekretarza; – stopniowego treningowego wchodzenia w rolę ko-lidera – reprezentowania lidera bądź grupy w sesji wspomagającej; – gotowości, aby uczyć się dostrzegać równoległy proces (paralelny proces), jakby w zwierciadle, zachodzący w relacji Lekarz – Pacjent, Terapeuta – Klient i in. Do poziomu zaawansowanego, zwanego też superwizyjnym zaliczamy osoby, które: – spełniają podstawowe wymogi PSB w zakresie przygotowywania się do roli lidera, – uczestniczyły przynajmniej w 100 godz. treningu balintowskiego, prowadzonego przez certyfikowanych liderów Balintowskiego Treningu Grupowego (BTG), – posiadają certyfikat psychoterapeuty, – posiadły umiejętność rejestracji przebiegu sesji i korzystania z superwizji BTG. Do poziomu zaawansowanego, zwanego superwizyjnym zaliczamy również osoby, które: – posiadły niezbędne umiejętności, aby pod superwizją prowadzić grupę w rolach lidera i ko-idera dla innych profesji, niż psychoterapeuci; – posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące psychologii małych grup, psychodramy; – przygotowują się do egzaminu z umiejętności samodzielnego prowadzenia BTG   Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora. Równoległa Grupa II będzie zorganizowana w zależności od liczby uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Natomiast w przypadku zgłoszenia się większej niż maksymalna założona liczba uczestników możliwe będzie zorganizowanie prowadzonej równolegle grupy drugiej.   Zgłoszenia drogą mailową prosimy przesyłać na adres: academiapsyche@wp.pl Formularz Zgłoszeniowy .docx   Zgłoszenia (w pierwszym terminie) należy przesyłać drogą mailową do 31 VII 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do dobierania uczestników tego programu i przydzielania ich do małych grup w celu zwiększenia edukacyjnego i zawodowego doświadczenia. W przypadku odwołania szkolenia wpłata zostanie w całości zwrócona na konto wpłacającego. Rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana do 20.08.2020. zwracamy 90% wpłaty, rezygnacja dokonana do 31.08.2020, zwrot 50% wpłaty. Po 31.08.2020 r. nie będzie dokonywany zwrot opłaty za uczestnictwo. Uczestnikom indywidualnym i firmom wydajemy rachunki. Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia udziału w szkoleniu. Posiłki obiadowe będą organizowane poprzez wspólne wyjście grupowe do wybranej restauracji w okolicy. Istnieje możliwość wyboru (zwykły, wegetariański, bezglutenowy). Płatność będzie dokonywana gotówką w restauracji. Noclegi Uczestnicy organizują we własnym zakresie. W okolicy jest bardzo dużo hoteli, hosteli i miejsc noclegowych. Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Dla zmotoryzowanych Uczestników dostępny jest...

więcej