dr Anna Knobloch-Gala


dr Anna Knobloch-Gala przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, emerytowany wykładowca Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uj, były pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Specjalistycznego Zespołu Matki i Dziecka, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo, właścicielka Zakładu Szkoleniowo-Terapeutycznego „Diligentia”.