Interwencja Kryzysowa

Na szkolenia w ofercie Centrum Academia Psyche składają się przedstawione poniżej tematy, w autorskim opracowaniu dr n. hum. Wandy Badury-Madej, eksperta w dziedzinie interwencji kryzysowej, wieloletniej przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”

TERMIN: 2 - 3 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA – VI EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 16 kwietnia 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM


INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VII EDYCJA SZKOLENIA

TERMIN: 29 maja 2021 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: ON-LINE platforma ZOOM