Interwencja Kryzysowa

Na szkolenia w ofercie Centrum Academia Psyche składają się przedstawione poniżej tematy, w autorskim opracowaniu dr n. hum. Wandy Badury-Madej, eksperta w dziedzinie interwencji kryzysowej, wieloletniej przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”

TERMIN: 2 - 3 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 2-3 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

TERMIN: 1-2 grudnia 2018
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, Kraków (sala 0.04)