Kalendarz Wydarzeń – Archiwalne

[AKTUALNE] [PLANOWANE] [ARCHIWALNE]

INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

TERMIN: 4-6 kwietnia
PROWADZĄCY: prof Jan Łazowski, prof Marek Motyka, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki


SZKOLENIE RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA RTZ I

TERMIN: 10-11 maja
PROWADZĄCY: mgr Tomasz Drożdż


DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: 17-18 maja
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala, mgr Urszula Stolarska-Weryńska


DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 24 maja
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny


DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

TERMIN: 25 maja
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten


Balint w Zakroczymiu II

TERMIN: 14-15 czerwca 2014r
PROWADZĄCY: Andrzej Mielecki


Sytuacja kryzysu w pracy terapeutycznej z głęboko zaburzonymi pacjentami

TERMIN: Warszawa, 28.06.2014, godz. 10.00-17.00
PROWADZĄCY: Tomasz Fortuna, Agnieszka Topolewska


Integracja metod Psychofizjologii Stosowanej, Biofeedback oraz techniki Mindfulness w Psychoterapii

TERMIN: 28, 29, 30 Sierpnia 2014
PROWADZĄCY: Prof. Tullio ScrimaliZ


PSYCHOTERAPIA WIĘZI PRENATALNEJ (superwizja)

TERMIN: 20-21 Września
PROWADZĄCY: mgr Barbara Jakel


INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

TERMIN: 3-5 października
PROWADZĄCY: (zapowiadani) prof dr hab. Jan Łazowski, dr hab. Marek Motyka prof UE, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki, mgr Joanna Zgud (mgr Małgorzata Kowalczyk)


DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: 11-12 października
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala
MIEJSCE: INSTYTUT PSYCHOLOGII UJ ALEJA MICKIEWICZA 3 sala nr 6


UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII

TERMIN: Kraków 18-19 października 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7


DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 25 października
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sal nr 2


DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

TERMIN: 26 października 2014r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sala nr 2


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

TERMIN: 25-26 października
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak


TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

TERMIN: Kraków 15-16 listopada 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: Kraków 6-7 grudnia 2014
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE SALVATE ul. WRZESIŃSKA 6/7


ANALIZA PACJENTA Z HISTORIĄ NADUŻYCIA: Przezwyciężanie przeznaczenia

TERMIN: 06-12-2014, godz: 11:00- 13:15
PROWADZĄCY: Małgorzata Sadowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, sala nr 6.01


DIAGNOZA KLINICZNA DLA PSYCHOLOGÓW

TERMIN: 10-11 stycznia 2015 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Ingardena 6, sala nr 0.03


DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

TERMIN: 24-25 stycznia 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Ingardena 6, Kraków, sala nr 0.03 (parter)


VII Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego

TERMIN: 23-25 stycznia 2015 roku
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Częstochowa ul. Kontkiewicza 2, Dom Pomocy Społecznej.


METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 31.01-01.02 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
MIEJSCE: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


WYKORZYSTANIE GENOGRAMU W PRAKTYCE KLINICZNEJ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 28-29 marca 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Józef Bogacz
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.


SZKOLENIE Z ZASAD STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 18-19 kwietnia 2015
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ ul. Ingardena 6 sala 0.04


II Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego w Krakowie

TERMIN: 24-26 Kwietnia
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków, ul. Bobrowskiego 11


John Steiner w Krakowie

TERMIN: 9 maja 2015
PROWADZĄCY: John Steiner
MIEJSCE: ul. Gołębia 24, Kraków


JAK ROZPOZNAWAĆ CZY ZABURZENIA SĄ NATURY PSYCHICZNEJ CZY NEUROLOGICZNEJ

TERMIN: 9-10 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: NOWA SIEDZIBA Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Kraków, ul. Ładna 4-6


METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W PRAKTYCE KLINICZNEJ

TERMIN: 23-24 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak - neuropsycholog kliniczny i dr n. przyr. Ewa Fersten - neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, Kraków, (sala 0.01)


DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

TERMIN: 30 maja 2015r.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny
MIEJSCE: Instytut Psychologi UJ, ul. Ingardena 6, Kraków (sala 0.04)


DIAGNOZA I TERAPIA TRANSSEKSUALIZMU

TERMIN: 14.06.2015r.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz


ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 13-14 czerwca
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA

TERMIN: 20 – 21 czerwca 2015
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

TERMIN: 20-21 czerwca 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.


Integracja metod Psychofizjologii Stosowanej, Biofeedback oraz techniki Mindfulness w Psychoterapii

TERMIN: 24-26 lipiec 2015
PROWADZĄCY: Prof. Tullio Scrimali
MIEJSCE: Sycylia – Aci Castello/ Catania/


KRYZYSY U DZIECI I MŁODZIEŻY – INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 26 – 27 września 2015 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

WSPÓŁORGANIZATOR : Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - www.spswp.org.pl
TERMIN: 10-11 października
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


Różnicowanie zaburzeń psychicznych i neurologicznych

TERMIN: 17-18 października 2015r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie


ZACHOWANIA SUICYDALNE U MŁODZIEŻY – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: 24 – 25 października 2015 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Ośrodek Terapeutyczny Dom, ul. Konarskiego 48/2 Kraków


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 24-25 października 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

TERMIN: 13 listopad 2015 r
PROWADZĄCY: Dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała i mgr Anna Przenzak
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 21-22 listopada 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 9-10 stycznia 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10, Kraków


ZABURZENIA OSOBOWOŚCI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 23-24 stycznia 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23 ul. Westerplatte 10, Kraków


PROCES KOREKTY PŁCI W TEORII I PRAKTYCE

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 19-20 marca 2016r. UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC (do 20 lutego można się wpisywać na listę rezerwową)
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: KRAKÓW, Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10


Intensywny Trening Balintowski w Krakowie

TERMIN: 8-10 kwietnia 2016 roku
PROWADZĄCY: dr hab. Jan Łazowski, prof AWF; dr hab. Marek Motyka, prof UE; dr Ireneusz Kaflik; dr Maciej Pilecki; mgr Joanna Zgud
MIEJSCE: Centrum Usług i Szkoleń Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE


ZASTOSOWANIE SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć


SZKOLENIE WPROWADZENIE DO MINDFULNESS

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Jakubczak, POLIM


INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 18-19 czerwca 2016r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westarplatte 10, Kraków


PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 11-12 czerwca 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10, Kraków


ŻYCIE W TRANSIE: PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY TRANSSEKSUALIZMU

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Jonasz Wethacz


RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 5-6 listopada 2016r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 19-20 listopada 2016r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


PODSTAWY WARSZTATU PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 14-15 stycznia 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


IX Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego

TERMIN: 20-22 stycznia 2017 roku
PROWADZĄCY: Kurs prowadzony jest przez certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego
MIEJSCE: Częstochowie przy ul. Radomskiej 25, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Towarzystwa Chrystusowego


TEST SORTOWANIA KART Z WISCONSIN

TERMIN: 25 luty 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 18-19 marca 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 22-23 kwietnia 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 20 - 21 maja 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R

TERMIN: 5-6 grudnia 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

TERMIN: będzie podany po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości Uczestników
PROWADZĄCY: dr Anna Knobloch-Gala
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane


INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 3-4 czerwca 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA W DIAGNOZIE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć
MIEJSCE: Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, ul. Ładna 4-6/5 Kraków


SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA WAIS-R – ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI

TERMIN: 30.09-01.10 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


TRAUMA PRENATALNA – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia. Stopień pierwszy (wykłady i warsztaty)

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, mgr Maria Wojaczek, mgr Paulina Kołosowska, mgr Gabriela Eliasz-Łukasiewicz
MIEJSCE: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków


ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 7-8 października 2017r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 14 października 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 21-22 października 2017r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA ZMIAN W MÓZGU

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Jakuciński
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROLOGII

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny


SPECYFIKA DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ W KLINICE NEUROCHIRURGII

TERMIN: będzie ustalony po zebraniu się grupy chętnych. Prosimy o deklarację chęci uczestniczenia.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten


MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 18-19 listopada 2017 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 27-28 stycznia 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”

TERMIN: 2 - 3 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

TERMIN: 9-10 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY:
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERMIN: 24-25 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

TERMIN: 10 - 11 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 26-27 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 14-15 kwietnia 2018 r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 12 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 19-20 maja 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 2-3 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

TERMIN: 22 - 23 września 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Beata Pępkowska
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 13 października 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 20-21 października 2018 r. 
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 27-28 października 2018r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 24-25 listopada 2018 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


HIPNOZA KLINICZNA – warsztat dla osób interesujących się hipnozą kliniczną stosowaną w praktyce psychoterapeutycznej lub rozwojowej

TERMIN: termin będzie ustalony po zebraniu się grupy Osób zainteresowanych
PROWADZĄCY: mgr Grażyna Skibniewska
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA CZ I

TERMIN: 12-13 stycznia 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: 16-17 marca 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


MMPI-2 KURS ZAAWANSOWANY

TERMIN: 23-24 marca 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

TERMIN: 13-14 kwietnia 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ

TERMIN: 11 maja 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

TERMIN: 25-26 maja 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

TERMIN: 1-2 czerwca 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


RODZINY W KRYZYSIE – DIAGNOZA I INTERWENCJA KRYZYSOWA

TERMIN: 28 - 29 września 2019 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2


ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

TERMIN: 26-27 października 2019 r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2