O Centrum


Centrum Szkoleń Psychologicznych powstało w wyniku różnych własnych doświadczeń szkoleniowych z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej. Potrzeba stworzenia miejsca, w którym można znaleźć różne ciekawe i wartościowe szkolenia, przede wszystkim dla psychologów, była moim zamiarem. Jeszcze przed powstaniem Centrum, od 2009 roku, organizowałem szkolenia i wykłady psychologiczne.

Jerzy Korzewski

Organizowane szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla psychologów i studentów psychologii, którzy pragną wzbogacać swoje kompetencje zawodowe i uczyć się praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu psychologa.

Zapraszamy do współpracydoświadczonych i renomowanych specjalistów psychologii klinicznej, specjalistów psychiatrii, superwizorów psychoterapii, którzy chcą się podzielić swą specjalistyczną wiedzą z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii. Umożliwiamy także rozpoczęcie drogi szkoleniowej psychologom i wykładowcom przedstawiającym ciekawą tematykę.

Założycielem Centrum jest dr n. hum. Jerzy Korzewski, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, obecnie pełniący funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.