DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

TERMIN: 25 maja
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten

UWAGA: BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW NA WYDARZENIE!

Wydarzenie jest już w archiwum, aby informowanym/ną o kolejnych podobnych wydarzeniach proszę o subskrybybcję naszego newslettera.

Email :


Szanujemy Twoją prywatność, z newslettera będziesz mógł/mogła się wypisać w każdej chwili, klikając w link wysyłany na końcu każdego emaila - polityka prywatności.
DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, początkowo w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, od kilku lat w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpracuje także z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.
Głównym obszarem jej zainteresowań pozostaje diagnostyka procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocjonalnej pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia – guzy nowotworowe, zaburzenia krążenia mózgowego, poszerzenie układu komorowego (wodogłowie), urazy czaszkowo-mózgowe. Ważną częścią pracy klinicznej i badawczej pozostaje poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego, symptomatologia zaburzeń osobowości, która może być pierwszym zwiastunem patologii układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym; od kilku lat także zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych, wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii. Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Przesłanki współczesnej neuropsychologii
2. Organizacja mózgowa funkcji człowieka jako punkt wyjścia do neuropsychologicznego postępowania klinicznego
3. Cele diagnozy neuropsychologicznej – modele diagnozy
4. Konsekwencje behawioralne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej patologii, charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej
5. Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej ( ogólne zasady i narzędzia pomiaru różnych zmiennych behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie wyników testów standaryzowanych, metodologia badań naukowych w neuropsychologii
6. Specyfika badania neuropsychologicznego ze względu na etiologię uszkodzenia OUN

Koszt 220 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia