METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

TERMIN: ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ W KRAJU I NA ŚWIECIE SZKOLENIE JEST ODROCZONE W CZASIE. SZCZEGÓŁY PO KOLEJNYCH KOMUNIKATACH RZĄDU.
PROWADZĄCY: dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka
MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z  POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Specyfika i cel diagnozy neuropsychologicznej,

 

  1. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.

 

  1. Znaczenie wywiadu klinicznego – informacje istotne w diagnozie

 

  1. Eksperymentalne metody kliniczne – badanie funkcji wykonawczych, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, gnozji, praksji, organizacji wzrokowo-przestrzennej.

 

  1. Zastosowanie skal przesiewowych w diagnostyce neuropsychologicznej.

 

  1. Metody badań neuropsychologicznych; metody testowe badające określone funkcje

 

  1. Prezentacja zastosowania wybranych testów specjalistycznych.

 

  1. Techniki „bezużyteczne” – jakich testów niestosować i kiedy?

 

  1. Wartość diagnostyczna testów badających sprawność intelektualną w diagnostyce neuropsychologicznej.

 

  1. Wnioskowanie na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje  wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową      i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-naukowymi.

 

UCZESTNICY:

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

 

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

 

KOSZT: 450 zł, przy wpłacie do 30 kwietnia 2020 r. Po 30 kwietnia 2020 r. 480 zł.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

 

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę                       w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z przerwami na kawę). W niedzielę nie ma przerwy obiadowej.

 

Przewidywana liczna uczestników: 20

 

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30 kwietnia 2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Koszt noclegu i wyżywienia (poza napojami i drobnym poczęstunkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl