DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

TERMIN: 9 - 10 grudnia 2017 r.
PROWADZĄCY:

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2
DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. II

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel
i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta

2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod

3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE FUKCJI POZNAWCZYCH:

a) APIS-P(R) bateria testów – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

b) Test matryc Ravena – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

c) Test Figury Złożonej Rey’a – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania (propozycja własna interpretacji)

d) Test 15 słów Rey’a – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania (propozycja własna interpretacji)

e) Test sortowania kart z Wisconsin – omówienie budowy testu, badanie testem (ćwiczenia), obliczanie wyników, stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW – opracowanie wyników, opis wyników poszczególnych testów, przygotowanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania poznawczego osoby badanej.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Mgr Beata Pępkowska jest psychologiem, od 2004 r. pracuje jako kierownik Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie, od 10 lat prowadzi zajęcia z metod diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych Psychologii Transportu UJ, pracuje w PZP jako psycholog kliniczny, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz wykonuje diagnozę pacjentów poradni. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach ogólnopsychiatrycznym, neurologicznym oraz oddziale leczenia nerwic.

Posiadane uprawnienia:

Psycholog kliniczny I st.

Psycholog transportu – uprawnienia do badań kierowców.

Uprawnienia do badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) pragnących udoskonalić warsztat pracy w zakresie diagnozy funkcjonowania poznawczego. W trakcie warsztatu omówione zostaną wybrane metody diagnostyczne pozwalające na opis funkcjonowania poznawczego osób badanych.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 9 listopada 2017r.; 400 zł. przy wpłacie do 16 listopada 2017r.; 430 zł po 16 listopada 2017r. 

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 9 listopada 2017r. i 350 zł po tej dacie.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 16 listopada 2017 r., nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

http://academiapsyche.pl/podstawowe-informacje-o-szkoleniach/

Nowe Wydarzenia na email?

Nowe Wydarzenia na email?

Zapisujac sie i potwierdzajac newsletter bedziesz otrzymywal/a informacje o nadchodzacych wydarzeniach (szkoleniach, konferencjach itd.).

Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!