Różnicowanie zaburzeń psychicznych i neurologicznych

TERMIN: 17-18 października 2015r.
PROWADZĄCY: dr nauk przyr. Ewa Fersten
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie

UWAGA: BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW NA WYDARZENIE!

Wydarzenie jest już w archiwum, aby informowanym/ną o kolejnych podobnych wydarzeniach proszę o subskrybybcję naszego newslettera.

Email :


Szanujemy Twoją prywatność, z newslettera będziesz mógł/mogła się wypisać w każdej chwili, klikając w link wysyłany na końcu każdego emaila - polityka prywatności.
Różnicowanie zaburzeń psychicznych i neurologicznych

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Rozpoznanie różnicowe – rozstrzygnięcie hipotez o przyczynach zmian
  (czynność prowadzona w celu określenia stanu zdrowia i czynników warunkujących ten stan)
 2. Diagnoza – traktowana jako proces diagnostyczny i jako wynik tego procesu (powiązanie z podejściem do diagnozy neuropsychologicznej)
 3. Obraz kliniczny zaburzeń– zaburzenia czynnościowe czy wynikające z dysfunkcji OUN?
 4. Diagnoza nozologiczna – jako etap wstępny – i konieczny – rozpoznania różnicowego
 5. Rola układu limbicznego w regulacji procesów emocjonalnych i wynikające z tego implikacje diagnostyczne
 6. Okolice przedczołowe – jako struktury warunkujące mechanizmy aktywacji człowieka
 7. Zaburzenia mechanizmów aktywacji – konsekwencje kliniczne
 8. Diagnoza różnicowa – jako czynnik zbliżający do etiologii zaburzeń
 9. Etiologia zaburzeń – obraz kliniczny – diagnoza różnicowa
 10. Badanie neuropsychologiczne jako ważny składnik diagnozy różnicowej

Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, początkowo w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, od kilku lat w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpracuje także z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.
Głównym obszarem jej zainteresowań pozostaje diagnostyka procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocjonalnej pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia – guzy nowotworowe, zaburzenia krążenia mózgowego, poszerzenie układu komorowego (wodogłowie), urazy czaszkowo-mózgowe. Ważną częścią pracy klinicznej i badawczej pozostaje poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego, symptomatologia zaburzeń osobowości, która może być pierwszym zwiastunem patologii układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym; od kilku lat także zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych, wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii. Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.


KOSZT: 390 zł – do dnia 02.10.2015r.

420 zł – po dniu 02.10.2015r.

CZAS TRWANIA: łącznie 17 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-15.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 02 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia