16-17 stycznia 2021 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - I EDYCJA SZKOLENIA

20-21 marca 2021 r. - ZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ – II EDYCJA SZKOLENIA

10-11 kwietnia 2021 r. - WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - X EDYCJA SZKOLENIA

17 kwietnia 2021 r. - SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA - VI EDYCJA SZKOLENIA

24-25 IV - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH - X EDYCJA SZKOLENIA

22-23 maja 2021 - ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2 - XX EDYCJA SZKOLENIA

29 maja 2021 r. - INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO - VII EDYCJA SZKOLENIA

12-13 czerwca 2021 r. - ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - VII EDYCJA SZKOLENIA

2 października 2021 r. - TRAUMA SEKSUALNA JAKO PROBLEM KLINICZNY W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ – VI EDYCJA SZKOLENIA”

9-10 października 2021 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

16-17 X - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH

23-24 października 2021 r. - MMPI-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

20-21 listopada 2021 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

4 grudnia 2021 r. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

11 grudnia 2021 r. - DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA