11-12 czerwca 2022 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XII EDYCJA SZKOLENIA

7-8 maja 2022 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

14 MAJA 2022 R. - ODWOŁANIE SZKOLENIA W PLANOWANYM TERMINIE Z POWODU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ NADAL PRZYJMOWANE W CELU ZEBRANIE GRUPY I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W INNYM TERMINIE. RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH - IX EDYCJA SZKOLENIA

20-22 maja 2022 - XIX Intensywny Trening Balintowski III Seminarium Balintowskie dla Liderów Grup Balinta

21-22 maja 2022 r - WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XI EDYCJA SZKOLENIA

28 maja 2022 r. - INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VIII EDYCJA SZKOLENIA

8 - 9 października 2022 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

15-16 października 2022 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XIII EDYCJA SZKOLENIA

22-23 października 2022 r. - MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

19 LISTOPADA 2022 R. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA