25-26 marca 2023 - ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXIV EDYCJA SZKOLENIA

15 - 16 kwietnia 2023 r. - WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE - XII EDYCJA SZKOLENIA

22-23 kwietnia 2023 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XIV EDYCJA SZKOLENIA

27 maja 2023 r. - INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – IX EDYCJA SZKOLENIA

13 - 14 maja 2023 r. - WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – I EDYCJA SZKOLENIA

20 - 21 maja 2023 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - IV EDYCJA SZKOLENIA

7 - 8 października 2023 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XV EDYCJA SZKOLENIA

14 - 15 października 2023 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - IV EDYCJA SZKOLENIA

21 - 22 października 2023 r. - MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VIII EDYCJA SZKOLENIA

18 LISTOPADA 2023 R. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - XII EDYCJA SZKOLENIA