Osoby chętne na udział w danym wydarzeniu proszone są o zgłoszenie, po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych ustalony będzie termin wydarzenia.