• Działając na podstawie, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy klientów i odwiedzających serwis www będących osobami fizycznymi, iż:
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche – Jerzy Korzewski, 31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6, email: academiapsyche@wp.pl
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych lub innej umowy świadczenia usług oferowanych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, odwiedzania strony internetowej, będą poniższe podmioty współpracujące:
  • dla celów statystycznych i analitycznych, dane związane z odwiedzinami strony: Google Analytics – użytkownik może korzystać ze  skryptu wyłączającego gromadzenie danych znajdującego się pod adresem – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl, http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • Facebook – wtyczka integrująca fanpage – polityka prywatności https://www.facebook.com/policy.php
  • Usługa ImpleBot – usługa newslettera obsługiwana przez firmę MajeswskiMBC – http://www.majewskibc.pl/#kontakt
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika strony/Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji usługi szkoleniowej lub innej usługi zamówionej przez Klienta.
 • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres academiapsyche@wp.pl .