Dla kogo?

Projekt adresowany jest do wszystkich osób, które w swojej aktywności mają do czynienia z grupami. Jest on ukierunkowany przede wszystkim na pracę w środowisku biznesowym (trenerzy, doradcy, menadżerowie, moderatorzy, kierownicy projektów) jednakże ze względu na charakter szkoleń rozwija szeroki zakres kompetencji osobistych przydatnych w pracy i prowadzeniu innego rodzaju grup .

Liczebność grupy to 8 – 15 osób.

Kiedy i Gdzie?

Projekt będzie realizowany od października 2014 roku do lipca 2015.

Terminy pierwszych trzech zjazdów zostaną podane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Zajęcia odbywają się systemem weekendowym (sobota – niedziela 9.00 – 17.00)

Gdzie? – Trzeba uzupełnić (edycja Kraków i Katowice).

Jak?

Praktycznie, konkretnie, warsztatowo, rozwojowo, narzędziowo i intensywnie…

Całość prowadzona warsztatowo, z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności i kluczowych kompetencji z bardzo dużą ilością pracy własnej (prowadzenie ćwiczeń, modułów, prezentacji, własnych szkoleń…).

Pomiędzy kolejnymi zjazdami uczestnicy realizują zadania domowe ugruntowujące wiedzę i umiejętności z konkretnych zakresów pracując indywidualnie lub w małych grupach.

Program?

Zawiera w sobie połączenie najważniejszych kwestii warunkujących skuteczną pracę i kompleksowe przygotowanie:

 • rozwój kompetencji osobistych trenera – obszar indywidualny,

 • kontrola i zarządzanie procesem grupowym – obszar procesowy,

 • metodologia prowadzenia i przygotowywania szkoleń – obszar metodologiczny,

W obszarze każdego bloku tematycznego mieścić się będzie tło teoretyczne z naciskiem na praktyczne odniesienie, ćwiczenia utrwalające, praktyczne symulacje wykonywane przez uczestników oraz zadania wdrożeniowe.

Dodatkowo uczestnicy w wyniku wspólnej pracy zostaną wyposażenia w merytoryczne materiały, ćwiczenia, case study itp. Pozwalające na samodzielne prowadzenie szkoleń z różnych zakresów tematycznych (w zależności od specyfiki grupy).

Warsztat 1 – Kompetencje osobiste trenera (warsztat komunikacji i autoprezentacji):

 • Narzędzia komunikacji trenera,
 • Narzędzia autoprezentacji,
 • Narzedzia budowania autorytetu i otwierania procesu,
 • Indywidualny styl osobowościowy,
 • Indywidualny styl uczenia się,

Warsztat 2 – Kompetencje osobiste trenera:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Pierwsze wrażenie – jak mnie widzą uczestnicy,
 • Indywidualne prezentacje i prowadzenie dyskusji,
 • Mój „wkład” w proces grupowy,
 • Indywidualny styl pracy,

Warsztat 3 – Proces grupowy:

 • Czym jest i jak wpływa na szkolenie?
 • Fazy procesu i rola trenera w poszczególnych fazach,
 • Jak rozpoznawać i wspierać uczenie się w poszczególnych fazach,
 • Praktyczne narzędzia kierowania procesem grupowych,
 • Realizacja celów szkolenia a proces grupowy,

Warsztat 4 – Proces grupowy:

 • Praca z trudnym uczestnikiem,
 • Praca z oporem,
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktem na sali szkoleniowej,
 • Kształtowanie poziomu motywacji uczestników,
 • Potrzeby merytoryczne i psychologiczne uczestników,

Warsztat 5 – Metodologia prowadzenia szkoleń

 • Definiowanie celów szkolenia,
 • Narzędzia oddziaływania na poziomy wiedzy, umiejętności i postaw,
 • Cykl Kolba w procesie uczenia się,
 • Konstruowanie modułów szkoleniowych,
 • Dopasowanie narzędzi do etapu procesu grupowego,

Warsztat 6 – Metodologia prowadzenia szkoleń

 • Metody i narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia,
 • Konstruowanie warsztatów tematycznych,
 • Sposoby oceny efektywności projektowanego narzędzia,
 • Konstruowanie oferty, programu i scenariusza szkolenia,
 • Zasady konstruowania narzędzi szkoleniowych,

Warsztat 7 – Diagnoza potrzeb i ewaluacja projektów szkoleniowych

 • Narzędzia diagnozy potrzeb szkoleniowych,
 • Dopasowywanie narzedzi do zdiagnozowanych potrzeb,
 • Kierowanie procesem zmian,
 • Ewaluacja procesów szkoleniowych na „gorąco” i „zimno”,
 • Potrzeby organizacji i potrzeby uczestników szkolenia,

Warsztat 8 – Indywidualnie stworzony temat w zależności od kompetencji praktycznych uczestników, specyfiki grupy i jej potrzeb.

Warsztat 9 – Autorskie warsztaty uczestników + informacja zwrotna

Warsztat 10 – Autorskie warsztaty uczestników + informacja zwrotna

Co dostajesz?

 • 202 godziny rzetelnej i praktycznej pracy,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Możliwość superwizji pracy własnej
 • Sprawdzone know – how,
 • Regularną informację zwrotną,
 • Wsparcie w przygotowywaniu własnych tematów szkoleniowych,
 • Współtworzoną bazę narzędzi, technik, testów i ćwiczeń szkoleniowych ( 6 gotowych scenariuszy szkoleń),
 • Plastyczny system kształcenia dopasowany do potrzeb i specyfiki grupy,

Koszt?

500 zł za zjazd. 5000 zł za cały kurs.

Prowadzący:

Zbigniew Heryng

Paweł Strycharczyk – trener, coach i psychoterapeuta. Wieloletni trener biznesu i doradca z zakresu zarządzania. Realizuje projekty wsparcia dla biznesu, oraz programy szkoleń dla trenerów biznesu.