21-22 WRZEŚNIA 2024 - ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2® – XXV EDYCJA SZKOLENIA TERMIN

5 - 6 października 2024 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH – XVII EDYCJA SZKOLENIA

12 - 13 października 2024 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – IV EDYCJA SZKOLENIA

19 - 20 października 2024 r. - MMPI-2 – KURS ROZSZERZONY – X EDYCJA SZKOLENIA

16 LISTOPADA 2024 R. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII – XIII EDYCJA SZKOLENIA

13 - 14 kwietnia 2024 r. - ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN PODSTAWY ORGANIZACJI FUNKCJONALNEJ MÓZGU – PERSPEKTYWA NEUROPSYCHOLOGICZNA - I EDYCJA SZKOLENIA

11 - 12 maja 2024 r. - ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XIII EDYCJA SZKOLENIA

18 - 19 maja 2024 r. - UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI – V EDYCJA SZKOLENIA

25 maja 2024 r. - UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – X EDYCJA SZKOLENIA

8 - 9 czerwca 2024 r. - UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ SZKOLENIE NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE. BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE ZGŁOSZENIA, BY MÓC USTALIĆ INNY TERMIN WCZESNE OBJAWY ZABURZEŃ DEMENTYWNYCH – CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA RÓŻNICOWA W BADANIU NEUROPSYCHOLOGICZNYM – II EDYCJA SZKOLENIA