9-10 października 2021 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - II EDYCJA SZKOLENIA

16-17 X - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XI EDYCJA SZKOLENIA

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE LIMITU MIEJSC PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO WSTRZYMANE DO CZASU WERYFIKACJI RZECZYWISTEJ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT MAILOWY. 23-24 października 2021 r. - MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

20-21 listopada 2021 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

4 grudnia 2021 r. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA

11 grudnia 2021 r. - DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

12 marca 2022 r. - TRAUMA MASOWA – ROLA I ZADANIA PSYCHOLOGA – I EDYCJA SZKOLENIA

19-20 marca 2022 r. - ZASADY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA W NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ – III EDYCJA SZKOLENIA

26-27 marca 2022 - ZASADY I INTERPRETACJI MMPI-2® - XXII EDYCJA SZKOLENIA

2 kwietnia 2022 r - SAMOBÓJSTWA – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I POMOC PSYCHOLOGICZNA - VII EDYCJA SZKOLENIA

23-24 kwietnia 2022 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XII EDYCJA SZKOLENIA

7-8 maja 2022 r. - PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA ZRÓŻNICOWANYCH FORM PATOLOGII OSOBOWOŚCI - II EDYCJA SZKOLENIA

14 MAJA 2022 R. - DIAGNOZA RÓŻNICOWA OTĘPIEŃ - IX EDYCJA SZKOLENIA

21-22 maja 2022 r - WARSZTAT PSYCHOLOGA KLINICZNEGO. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – XI EDYCJA SZKOLENIA

28 maja 2022 r. - INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – VIII EDYCJA SZKOLENIA

8 - 9 października 2022 r. - METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ - III EDYCJA SZKOLENIA

15-16 października 2022 r. - ZASADY PISANIA OPINII PSYCHOLOGICZNYCH XIII EDYCJA SZKOLENIA

22-23 października 2022 r. - MMPI®-2 – KURS ROZSZERZONY - VI EDYCJA SZKOLENIA

19 LISTOPADA 2022 R. - UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII - X EDYCJA SZKOLENIA