UWAGA: szkolenie się nie odbędzie ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – VII EDYCJA SZKOLENIA

mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

12-13 czerwca 2021 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

RAMOWY PROGRAM:

  1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel.
  2. Rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, orzecznictwie sądowym.
  3. Potęga wywiadu klinicznego – jakie informacje są istotne dla diagnozy.
  4. Badanie gnozji, praksji, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
  5. Skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara,

Test Łączenia Punktów, Test Stroop’a, Test Figury Złożonej Rey’a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.

  1. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
  2. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
  3. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

  INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.  

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów. UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

  ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia. UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.  

KOSZT: 480 zł, przy wpłacie do 12 maja 2021 r. Po 12 maja 2021 r. 520 zł.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę  w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę. W niedzielę krótkie przerwy. Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 12 maja 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

UWAGA: TRZEBA MIEĆ ZAINSTALOWANY PROGRAM ZOOM.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).