DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

25 października

Termin

Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sal nr 2

Miejsce

Dr n. med. Anna Barczak od wielu lat prowadzi neuropsychologiczną diagnozę chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską.
Do głównych obszarów zainteresowań należą:
– choroba Alzheimera,
– Łagodne Zaburzenia Poznawcze,
– rzadkie postacie otępień uwarunkowanych genetycznie.
Blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.
Jest współautorką ok. 20 publikacji, w tym rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (PTA).

Prowadzi:
– szkolenia dla lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych,
– zajęcia dla psychologów w ramach specjalizacji klinicznej,
– zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny WUM (English Divison),
– część neuropsychologiczną kursu z psychologii klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=525

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Definicje otępienia i rola neuropsychologa w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych. Znaczenie wywiadu i obserwacji w diagnozie otępienia – 1 x 45 min.
2. Ogólne wytyczne dla specyfiki badania neuropsychologicznego w chorobach otępiennych. Przydatność metod oceny neuropsychologicznej w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych- praktyczne podejście do badania neuropsychologicznego – 2 x 45 min.
3. Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia -2 x 45 min.
4. Różnicowanie zespołów otępiennych –ch. Alzheimera (AD), otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ ego (DLB), otępienie w chorobie Parkinsona (PDD), otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed demenia) – 2 x 45 min.
5. Diagnoza różnicowa w zakresie poszczególnych postaci najczęstszych grup otępień (podtypy AD oraz pierwotne afazje postępujące) – 2 x 45 min.
6. Ocena głębokości deficytów i funkcjonowania socjalnego u osób z otępieniem -1 x 45 min.

Koszt 220 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 10 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).