CIAŁO A DUSZA – W PODRÓŻY DO CIAŁA I POZA NIE

Mag. Barbara Jakel

Prowadzący

Warsztat

Forma Prowadzenia Szkolenia

21 - 22 Października 2023 r.

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 31-031 Kraków

Miejsce

INFORMACJE O WARSZTACIE: 

Warsztaty z wstępnym wykładem Barbary Jakel, twórczyni metody PPP (Psychoterapia Prenatalna i Perynatalna) 

Warsztaty te koncetrują się na temacie ucieleśniania się. Pamięć o najwcześniejszych doświadczeniach natury filogenetycznej (jak procesy powstawania ciała na poziomie komórkowym) może zostać reaktywowana dzięki tzw. „podróżom z mądrością cielesną“. Wiedza o konfliktach związanych z ucieleśnieniem może być dostępna jako część składowa pamięci utajonej (implicite memory). Te pierwotne konflikty między ciałem a duszą mogą wyrażać się w głęboko nieświadomym negatywnym nastawieniu do życia kreując symptomy trudne do wyleczenia.  

Ciało a dusza – informacja o paradygmacie z pozycji Autorki

Nowy paradygmat w PPP-Psychoterapii Prenatalnej i Perynatalnej w teorii i praktyce 

Psychoterapia włączająca okres przed- oraz okołoporodowy bazuje m.in. na odkryciach neuronauki związanych z pamięcią utajoną (implicite memory). Terapie stosujące zjawiska regresywne pokazały, że pamięć proceduralna może zawierać doświadczenia nie tylko życia prenatalnego, lecz sięgające do pamięci komórkowej. Odczytywanie percepcji z najpierwotniejszych poziomów rozwoju embrionalnego implikuje posiadanie wiedzy z pracy klinicznej z tymi stanami. W mojej praktyce zetknęłam się wielokrotnie z tymi elementami wiedzy utajonej, dotykającymi stanów świadomości szczególnego charakteru. Ich istotę mogą tworzyć doświadczenia tzw. „Więzi Esencjonalnej“ czyli pozaosobowej, kiedy to otwierają się przestrzenie o parametrach służących przeżyciu. W taki sposób powstała strategia przeżycia może zawierać w sobie nie tylko pamięć, ale i wiedzę utajoną o doświadczeniach pozacielesnych. Jeśli istota Więzi Esencjonalnej jest doświadczeniem jedności z uniwersum umożliwiajacym metapozycję wobec doświadczenia traumy, to ma ono nie tylko funkcję przeżycia dzięki dysocjacji, lecz może zaprowadzić na głębsze poziomy świadomości, otwierające nowe dla nas przestrzenie. Parametrami najwcześniejszych stanów percepcji są: rozpoznawanie intencji (np. płód zna podświadome nastawienie matki w ciąży do jego egzystencji) oraz świadomość parametrów przestrzennych. W ten sposób intencja oraz przestrzeń stają się bazą stanów transpersonalnych. 

Bazą pracy z tymi stanami jest zawsze ciało, nie tylko fizyczne. Jeśli doświadczenia wszelkiej natury zapisane są w pamięci implicite, to dostęp do nich umożliwia praca z ciałem w jego wszystkich wymiarach: energetycznym, emocjonalnym oraz duchowym. Praktyka w nowym paradygmacie PPP nie musi używać regresu aby dotrzeć do tych przestrzeni świadomosci pierwotnej, które mogą okazać się leczące dla trudnych do wyleczenia symptomów.   

W tzw. „podróże z mądrością cielesną“ włączam medytację otwierającą system. Jest to praca energetyczna stosująca intencję, przestrzeń oraz oddech. Dzięki niej dotrzeć można do wiedzy związanej z początkami naszej egzystencji. Jest to wiedza o ucieleśnianiu się natury duchowej. 

Nierzadko pojawia się pamięć o utraconym bliźniaku (bliźniakach). Egzystencja bliźniaka może być kluczowym i transformującym doświadczeniem naszej duchowej egzystencji. To nasza pierwotna więź interpersonalna, a zarazem esencjonalna. Odkrycie jego/jej/ich prenatalnej egzystencji oraz ślady tego w naszym systemie będą stanowić dużą część warsztatów.  

Aspekty duchowe ucieleśniania się rozszerzają wiedzę o wczesnym okresie prenatalnym. Ciało i dusza, a nie tylko ciało i psychika to temat nie wykraczający poza psychoterapię. Odkrycie konfliktów związanych z życiem w ciele od samego początku istnienia może przynieść głęboką  integrację.  

PLAN WARSZTATU: 

Sobota, 21.10.2023 

9.00 -10.30 – wykład na temat: „Ciało a dusza – nowy paradygmat w PPP“ z dyskusją. 

 10.45-12.45 – ćwiczenia grupowe z pamięcią utajoną – medytacja otwierająca system – technika podróży na bazie wiedzy utajonej – podróże z tzw. „mądrością cielesną“, analiza doświadczeń. 

 14.00 -15.30 – praca z pamięcią implicite w triadach: aktualne symptomy cielesne wynikłe przed lub na warsztatach w związku z ich tematem. Fenomeny przeniesienia i przeciwprzeniesienia: somatyczne, energetyczne, emocjonalne, wizualizacja informacji. Analiza doświadczeń z triad w grupie. 

 15.45 -18.00 – praca w grupie: Ustawienia genetyczne – utracony bliźniak prenatalny, symptomy, reintegracja.   

 

Niedziela, 22.10.2023 

8.30 -10.00 – medytacja otwierająca system. Sny lub symptomy po sobocie. Demonstracja pracy indywidualnej z symptomem lub snem: praca z mądrością cielesną, analiza i pytania.  

 10.15 -12.15 – praca grupowa: podróże z mądrością cielesną – korzenie duchowe, rodzina duchowa, decyzja o ucieleśnieniu („bus stop“), prokreacja, wejście do ciała. 

 12.30 -14.00 – indywidualna integracja doświadczeń: analiza w triadach, finalne omówienie grupowe. 

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Mag. Barbara Jakel 

www.barbarajakel.at 

b.jakel@kabelplus.at 

Barbara Jakel urodziła się w Polsce – jest psychoterapeutką specjalizującą się w traumie pre- i perynatalnej. Utworzyła własną koncepcję teoretyczną i praktyczną zwaną PPP. Publikuje i wykłada w Austrii i za granicą od wielu lat, prowadzi tez seminaria edukacyjne PPP. 

 UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, lekarzy i certyfikowanych psychoterapeutów. 

 ZAŚWIADCZENIA: 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające uczestnictwo w warsztacie, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. 

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNY CHARAKTER WARSZTATU, UNIKATOWĄ TREŚĆ ORAZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ,  A TAKŻE OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC, PROSIMY O MOŻLIWIE SZYBKIE ZGŁASZANIE SIĘ.

UWAGA: JEST TO SZKOLENIE WARSZTATOWE GÓWNIE DLA GRUPY, KTÓRA UCZESTNICZYŁA JUŻ W SZKOLENIU U MAG> BARBARY JAKEL.

UDOSTĘPNIAMY KILKA MIEJSC DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH TĄ UNIKATOWĄ W POLSCE TEMATYKĄ>

O UCZESTNICTWIE BĘDZIE DECYDOWAĆ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ POTWIERDZONA DOKONANIEM OPŁATY.

 KOSZT: 1000 zł  

 Dane do płatności: 

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6 nr konta:
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001 

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 września 2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie. 

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).