DIAGNOSTYKA NEUROPSYCHOLOGICZNA W PATOLOGII OUN

dr nauk przyr. Ewa Fersten

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

26 października 2014r.

Termin

Instytut Psychologii UJ, Aleja Mickiewicza 3, sala nr 2

Miejsce

Dr nauk przyr. Ewa Fersten – specjalista II st. z zakresu psychologii klinicznej – neuropsychologii.
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne nabyte w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a od kilku lat w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Instytutu-Centrum Onkologii; współpracuje także z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.
Główny obszar zainteresowań to diagnostyka procesów poznawczych, wykonawczych oraz regulacji emocjonalnej pacjentów z różnymi patologiami w obrębie mózgowia (guzy nowotworowe, zaburzenia krążenia mózgowego, poszerzenie układu komorowego (wodogłowie), urazy czaszkowo-mózgowe). Ważną częścią pracy klinicznej i badawczej pozostaje poszukiwanie dodatkowych wskaźników kwalifikacji pacjentów z poszerzonym układem komorowym do założenia układu drenującego, symptomatologia zaburzeń osobowości, mogąca być pierwszym zwiastunem patologii układu nerwowego, diagnoza różnicowa zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neuropsychologicznym; od kilku lat także zagadnienie wpływu różnych metod neuroobrazowania na drogę dojścia i doszczętność zabiegów resekcyjnych przeprowadzanych z powodu guzów mózgu położonych w okolicach elokwentnych mózgu oraz rola śródoperacyjnego monitorowania funkcji poznawczych na jakość życia pacjentów po tego typu zabiegach.
Dr Fersten Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z neuropsychologii dla studentów uczelni wyższych, wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w SWPS oraz szkolenia specjalizacyjne dla psychologów klinicznych z zakresu neuropsychologii. Jest autorką wielu publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Przesłanki współczesnej neuropsychologii
2. Organizacja mózgowa funkcji człowieka jako punkt wyjścia do neuropsychologicznego postępowania klinicznego
3. Cele diagnozy neuropsychologicznej – modele diagnozy
4. Konsekwencje behawioralne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej patologii, charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej
5. Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej ( ogólne zasady i narzędzia pomiaru różnych zmiennych behawioralnych), orzekanie o patologii na podstawie wyników testów standaryzowanych, metodologia badań naukowych w neuropsychologii
6. Specyfika badania neuropsychologicznego ze względu na etiologię uszkodzenia OUN

Koszt 220 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 10 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).