DIAGNOZA KLINICZNA DLA PSYCHOLOGÓW

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

10-11 stycznia 2015 r.

Termin

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Ingardena 6, sala nr 0.03

Miejsce

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:

– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.
Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę psychologa lub psychologa-psychoterapeuty oraz osób z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

CELEM ZAJĘĆ zajęć jest prezentacja psychologicznej diagnozy klinicznej jako procesu. Kurs obejmuje także zagadnienia teoretyczne: podstawowe teorie, tok diagnostyczny, metodologię oraz specyficzne komponenty zaburzeń. Czas trwania zajęć: 2 dni, 20 godzin dydaktycznych zajęć.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne: kliniczna diagnoza psychologiczna i jej rodzaje (nozologiczna, funkcjonalna i interakcyjna; relacja do diagnozy medycznej); umiejscowienie diagnozy z otoczeniu pacjenta, jego środowisku, kulturowy kontekst diagnozy.
2. Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych).
3. Etapy diagnostyczne, metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.
4. Rodzaje zaburzeń i ich diagnoza:
a) zaburzenia psychotyczne,
b) zaburzenia neurotyczne,
c) głębokie zaburzenia osobowości,
d) zaburzenia na podłożu organicznych zamian w centralnym układzie nerwowym,
e) zaburzenia afektywne – jednobiegunowe i dwubiegunowe,
5. Zagadnienia związane z podwójną diagnozą.
6. Uniwersalne i specyficzne zadania diagnostyczne w odniesieniu do konkretnych przypadków.
7. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.

KOSZT 350 zł – do dnia 25.12.2014r.

380 zł – po dniu 25.12.2014r.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 20 grudnia, nie będą zwracane opłaty za kurs.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).