DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

dr Anna Knobloch-Gala

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

będzie podany po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości Uczestników

Termin

Kraków, szczegóły będą podane

Miejsce

dr Anna Knobloch-Gala przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, emerytowany wykładowca Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uj, były pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Specjalistycznego Zespołu Matki i Dziecka, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo, właścicielka Zakładu Szkoleniowo-Terapeutycznego „Diligentia”.

TEMATYKA SZKOLENIA:
I. Problemy diagnozy klinicznej dziecka.
1. Rodzaje diagnozy psychologicznej
2. Diagnoza przesiewowa a badanie kliniczne.
3. Diagnoza a prognoza rozwojowa dziecka.

II. Właściwości metrologiczne Skali inteligencji Wechslera.
1. Założenia metodologiczne.
2. Opis podtestów skali.
3. Dewiacyjny IQ Skali Wechslera: interpretacja statystyczna i ewaluacja wyników.
4. Ograniczenia stosowania w diagnostyce klinicznej testu.
5. Możliwości badania dzieci niepełnosprawnych.
6. Interakcje i korelacje z innymi metodami testowymi

III. Ocena i interpretacja skal (ćwiczenia na materiale testowym).
1. Znaczenie pomiaru czasu.
2. Ocenianie testów: Słownik, Wiadomości i Rozumienie.
3. Problemy z aktualizacją niektórych zadań.

IV. Ocena całości wyników, profile, interpretacje kliniczne.
1. Zastosowanie skali WISC-R w badaniu neuropsychologicznym dzieci; ocena tzw. regresu rozwoju, szacowanie wtórnego, chorobowego obniżenia sprawności poznawczej; porównanie z wynikami badania metodami neuropsychologicznymi.
2. Przykłady analizy całościowej badania skalą WISC-R i innymi metodami, zwłaszcza badaniami pamięci.
3. Prezentacja wybranych badań z praktyki psychologicznej

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji WAIS-S.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

KOSZT:

Koszt 370 zł przy płatności do dwóch tygodni przed terminem szkolenia.
400 zł przy płatności po dwóch tygodniach przed terminem szkolenia.
Dla Członków Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce:
340 zł przy płatności do dwóch tygodni przed terminem szkolenia..
370 zł przy płatności po dwóch tygodniach przed terminem szkolenia.
Dla studentów psychologii:
300 zł przy płatności do dwóch tygodni przed terminem szkolenia.
330 zł przy płatności po dwóch tygodniach przed terminem szkolenia..

UWAGA: Z POWODU WSPÓLNEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZE STOWARZYSZENIEM PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE,

DOWÓD WPŁATY PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: academiapsyche@wp.pl

natomiast WPŁAT ZA SZKOLENIE PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE

ul. Ładna 4-6/5 31-444 Kraków

konto: Bank PKO BP 63102029060000140201289735

 

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).