DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM SKALI INTELIGENCJI D. WECHSLERA WISC – R

dr Anna Knobloch-Gala, mgr Urszula Stolarska-Weryńska

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

17-18 maja

Termin

Miejsce

dr Anna Knobloch-Gala przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, emerytowany wykładowca Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uj, były pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Specjalistycznego Zespołu Matki i Dziecka, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo, właścicielka Zakładu Szkoleniowo-Terapeutycznego „Diligentia”.

mgr Urszula Stolarska-Weryńska specjalista neuropsycholog, pracownik Oddziału Neurologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji WAIS-S.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA
I. Problemy diagnozy klinicznej dziecka.
1. Rodzaje diagnozy psychologicznej
2. Diagnoza przesiewowa a badanie kliniczne.
3. Diagnoza a prognoza rozwojowa dziecka.

II. Właściwości metrologiczne Skali inteligencji Wechslera.
1. Założenia metodologiczne.
2. Opis podtestów skali.
3. Dewiacyjny IQ Skali Wechslera: interpretacja statystyczna i ewaluacja wyników.
4. Ograniczenia stosowania w diagnostyce klinicznej testu.
5. Możliwości badania dzieci niepełnosprawnych.
6. Interakcje i korelacje z innymi metodami testowymi

III. Ocena i interpretacja skal (ćwiczenia na materiale testowym).
1. Znaczenie pomiaru czasu.
2. Ocenianie testów: Słownik, Wiadomości i Rozumienie.
3. Problemy z aktualizacją niektórych zadań.

IV. Ocena całości wyników, profile, interpretacje kliniczne.
1. Zastosowanie skali WISC-R w badaniu neuropsychologicznym dzieci; ocena tzw. regresu rozwoju, szacowanie wtórnego, chorobowego obniżenia sprawności poznawczej; porównanie z wynikami badania metodami neuropsychologicznymi.
2. Przykłady analizy całościowej badania skalą WISC-R i innymi metodami, zwłaszcza badaniami pamięci.
3. Prezentacja wybranych badań z praktyki psychologicznej

Koszt 350 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji z kursu po 30 kwietnia, nie będą zwracane opłaty za kurs.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).