DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

dr n. med. Anna Barczak – neuropsycholog kliniczny

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

30 maja 2015r.

Termin

Instytut Psychologi UJ, ul. Ingardena 6, Kraków (sala 0.04)

Miejsce

Dr n. med. Anna Barczak od 13 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, Łagodne Zaburzenia Poznawcze oraz rzadkie postacie otępień uwarunkowanych genetycznie. Blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.

Jest współautorką ok. 20 publikacji, w tym również rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego (PTA). Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki neuropsychologicznej chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dla psychologów w ramach specjalizacji klinicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny WUM (English Divison). Członek PTA, Sekcji Alzheimerowskiej PTN, współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim.

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Definicje otępienia i rola neuropsychologa w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych. Znaczenie wywiadu i obserwacji w diagnozie otępienia – 1 x 45 min.
2. Ogólne wytyczne dla specyfiki badania neuropsychologicznego w chorobach otępiennych. Przydatność metod oceny neuropsychologicznej w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych- praktyczne podejście do badania neuropsychologicznego – 2 x 45 min.
3. Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia -2 x 45 min.
4. Różnicowanie zespołów otępiennych –ch. Alzheimera (AD), otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ ego (DLB), otępienie w chorobie Parkinsona (PDD), otępienie naczyniopochodne (VD), otępienie mieszane (Mixed demenia) – 2 x 45 min.
5. Diagnoza różnicowa w zakresie poszczególnych postaci najczęstszych grup otępień (podtypy AD oraz pierwotne afazje postępujące) – 2 x 45 min.
6. Ocena głębokości deficytów i funkcjonowania socjalnego u osób z otępieniem -1 x 45 min.
KOSZT:

220 zł przy płatności do dnia 15 maja 2015r.
240 zł przy płatności po 15 maja 2015r.

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).