DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

mgr Andrzej Janiak

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

20-21 czerwca 2015r.

Termin

Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

Miejsce

Informacje o prowadzącym: Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
– podstaw diagnostyki klinicznej,
– podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
– wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
– wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni.

Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia tekże dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę psychologa lub psychologa-psychoterapeuty oraz osób z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki. Celem zajęć jest zaprezentowanie diagnozy osobowości jako procesu. Kurs obejmuje także zagadnienia teoretyczne.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Diagnoza osobowości: cele diagnozy, formułowanie hipotez diagnostycznych, metodologia badań.
 2. Waga diagnozy osobowości we współczesnej psychopatologii i psychoterapii.
 3. Osobowość: podstawowe pojęcia, teorie rozwojowe, koncepcje psychodynamiczne, psychoanaliza, koncepcje behawioralno-poznawcze, humanistyczno-egzystencjalne, systemowe.
 4. Etapy diagnozowania.
 5. Poziomy diagnostyczne i diagnoza różnicowa:
  1. neurotyczny, borderline, psychotyczny,
  2. problem funkcjonowania pacjenta na różnych poziomach,
  3. rodzaje osobowości: osobowość dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie, lękliwa, zależna, histrioniczna.
 6. Diagnostyka mechanizmów obronnych typowych dla danego zaburzenia osobowości.
 7. Stopień integracji i rozszczepienia, poczucie tożsamości, labilność samooceny, poziom deficytów osobowościowych, zdolność wglądu we własną patologię, natura pierwotnego konfliktu, odporność na frustrację w procesie terapii.
 8. Diagnoza poprzez kontakt terapeutyczny, analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem.
  KOSZT:
  350 zł. płatność do dnia 5 czerwca 2015r.
  380 zł. płatność po 5 czerwca 2015r.CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).Przewidywana liczna uczestników: 20

  UWAGA:
  w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 5 czerwca, nie będą zwracane opłaty za kurs.

  Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

  Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).