ODWOŁANIE SZKOLENIA W PLANOWANYM TERMINIE Z POWODU NIEDOSTATECZNEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA BĘDĄ NADAL PRZYJMOWANE W CELU ZEBRANIE GRUPY I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W INNYM TERMINIE. RÓŻNICOWANIE OTĘPIEŃ PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWYCH – IX EDYCJA SZKOLENIA

MGR MIROSŁAWA ORŁOWIEJSKA-GILLERT

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

14 MAJA 2022 R.

Termin

ON-LINE PLATFORMA ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

RAMOWY PROGRAM:  1.Definicja otępienia. 2.Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji poznawczych. 3.Choroba Alzheimera. 4.Otępienie czołowo-skroniowe. 5.Postepujące porażenie nadjądrowe. 6.Zwyrodnienie korowo-podstawne. 7.Otepienie z ciałami Lewy’ego. 8.Otępienie w chorobie Parkinsona. 9.Otępienie w chorobie Huntingtona.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.  

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.   

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA: organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

KOSZT: 370 zł, przy wpłacie do 14 kwietnia 2022 r., Po 14 kwietnia 2022 r.opłata wynosi 400 zł.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami). Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 14 kwietnia 2022 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).