ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

18-19 marca 2017 r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

ELEMENTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 18-19 marca 2017 r
MIEJSCE: KRAKÓW, Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westerplatte 10

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

RAMOWY PROGRAM:

  1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel.
  2. Rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, orzecznictwie sądowym.
  3. Potęga wywiadu klinicznego – jakie informacje są istotne dla diagnozy.
  4. Badanie gnozji, praksji, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
  5. Skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara,

Test Łączenia Punktów, Test Stroop’a, Test Figury Złożonej Rey’a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.

  1. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
  2. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
  3. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. 
Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.

UCZESTNICY:

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 450 zł, przy wpłacie do 18 lutego 2016 r. Po tej wpłacie 480 zł.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 18 lutego 2016r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Koszt noclegu i wyżywienia (poza napojami i drobnym poczęstunkiem) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Podstawowe informacje o szkoleniach

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).