HIPNOZA KLINICZNA – warsztat dla osób interesujących się hipnozą kliniczną stosowaną w praktyce psychoterapeutycznej lub rozwojowej

mgr Grażyna Skibniewska

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

termin będzie ustalony po zebraniu się grupy Osób zainteresowanych

Termin

Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

Miejsce

INFORMACJE O WARSZTACIE:

Program przewiduje prezentacje, ćwiczenia i omówienia niektórych zagadnień i technik hipnotycznych: sugestii, indukcji czyli wprowadzania w stan transowy oraz prowadzenie procesu hipnotycznego..

Program przewiduje prezentacje, ćwiczenia i omówienia niektórych zagadnień i technik hipnotycznych: sugestii, indukcji czyli wprowadzania w stan transowy oraz prowadzenie procesu hipnotycznego..

PROWADZĄCA: mgr Grażyna Skibniewska,

Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (magisterium w zakresie psychologii klinicznej). Jest specjalistą II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w Krakowskim Ośrodku Terapii Nerwic i na oddziałach szpitalnych internistycznych i psychosomatycznych. Prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny. Od wielu lat stosuje hipnozę kliniczną i hipnoterapię.

Planowane tematy zajęć:

 

  1. Co to jest hipnoza (poglądy, zastosowania, główne pojęcia i zasady, sugestie, indukcje, zjawiska hipnotyczne);
  2. Postępowanie wstępne w prowadzenie hipnozy (kontakt, ustalanie celu, przykłady tzw. testów podatności);
  3. Przykłady sugestii indukcyjnych (z wizualizacją, fiksacją wzroku, dysocjacją świadome-nieświadome) prowadzących do transu i tzw. zjawisk hipnotycznych;
  4. Przykłady prowadzenia procesu hipnotycznego w zależności od postawionego celu:
  • techniki relaksujące jako podstawowy wzór hipnozy;
  • techniki pogłębiające stan hipnozy i prowadzenia procesu hipnotycznego;
  • techniki regresujące;
  • techniki wypracowujące zmiany nastawień, emocji, zachowań nawykowych (awersja, lęk, ból, odchudzanie, nałogi).

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy i psychoterapeutów.
KOSZT: 490 zł – w I terminie płatności

520 zł – w II terminie płatności

CZAS TRWANIA: łącznie 16 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.00 w sobotę i 10.00-15.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po II terminie platności, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).