INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

(zapowiadani) prof dr hab. Jan Łazowski, dr hab. Marek Motyka prof UE, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki, mgr Joanna Zgud (mgr Małgorzata Kowalczyk)

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

3-5 października

Termin

Miejsce

K O M U N I K A T N R 1

Centrum Szkoleń Psychologicznych

Academia Psyche

www.academiapsyche.pl

ul. Wrzesińska 6/6 31-031 Kraków, 606681595

e-mail: academiapsyche@wp.pl

Zaprasza do uczestnictwa w II Edycji Intensywnego Treningu Balintowskiego w Krakowie

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

(KURS JEST PROWADZONY WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I OPIERA SIĘ NA PROGRAMIE OPRACOWANYM PRZEZ DR IRENEUSZA KAFLIKA I PROF. JANA ŁAZOWSKIEGO – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego)

Zapowiadani liderzy:

dr hab. Jan Łazowski, prof AWF, dr hab. Marek Motyka, prof UE, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki, mgr Joanna Zgud, mgr Małgorzata Kowalczyk

Kurs odbędzie się w dniach 3-5 października 2014 roku

w siedzibie w Krakowie (miejsce zostanie podane)

Ilość godzin kursu: 30 Liczba godzin obejmuje 24 godziny treningu, oraz wykłady tematyczne.

(ze względów organizacyjnych program jest krótszy od programu w Częstochowie o 2 godziny. Uwaga: z tego powodu opłata jest obniżona w stosunku do podstawowej wersji kursu)

Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta:

  1. szkolenie podstawowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z GB, (psycholodzy, lekarze, psychoterapeuci, pielęgniarki, osoby udzielające pomocy psychologicznej osobom chorym, asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej, fizjoterapeuci, nauczyciele, menedżerowie, kandydaci na Lidera Grup Balinta, studenci kierunków psychologicznych, lekarskich i nauk o zdrowiu);
    2. szkolenie doskonalące dla tych osób, które już przeszły szkolenie podstawowe, wprowadzające i pragną uczestniczyć w treningu w szerszym zakresie poprzez branie udziału w scenkach psychodramatycznych oraz gotowe są pełnić role delegatów liderów i/lub grupy i ćwiczyć prowadzenie GB;
    3. szkolenie superwizyjne dla tych:

– którzy posiadają certyfikat psychoterapeuty
– uczestniczyli przynajmniej 100 godz. w GB prowadzonych przez certyfikowanych Liderów GB

– którzy ćwiczą prowadzenie pod superwizją treningów balintowskich w roli lidera i kolidera,

– przygotowują się do egzaminu na Lidera GB

Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora.

Równoległa Grupa II będzie zorganizowana w zależności od liczby uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Natomiast w przypadku zgłoszenia się większej niż maksymalna założona liczba uczestników możliwe będzie zorganizowanie prowadzonej równolegle grupy drugiej.

Zgłoszenia drogą mailową prosimy przesyłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Zgłoszenia drogą mailową do 10.09.2014 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do dobierania uczestników tego programu i przydzielania ich do małych grup w celu zwiększenia edukacyjnego i zawodowego doświadczenia.

Plan szkolenia

balint

Formularz zgłoszeniowy 01/2014

SZKOLENIE „Intensywny Trening Balintowski” Kraków, 3-5 października 2014 roku.

Organizator kursu: Centrum Szkoleń Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE, ul. Wrzesińska 6/6.

31-031 Kraków, tel.: +48 606 681 595, e-mail: academiapsyche@wp.pl

Liczba godzin treningu: 24 godz. Ilość godzin kursu: 30 godz.

balint form

 

Pobierz ogłoszenie format .doc

Pobierz ogłoszenie format .pdf

  • Przewidujemy uczestnictwo dla studentów kierunków psychologicznych, lekarskich i nauk o zdrowiu. Koszt uczestnictwa dla studentów stanowi połowę opłaty zwykłej.

  • UWAGA: FAKTURY VAT WYDAJEMY NA ŻYCZENIE. PROSIMY O ZGŁOSZENIE CHĘCI OTRZYMANIA FAKTURY podając dokładne dane niezbędne do wystawienia faktury w tym nr NIP.

  • W przypadku odwołania kursu wpłata zostanie w całości zwrócona na konto wpłacającego.

  • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie

– zgłoszonej do dnia 25.09.2014 zwracamy 90% kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie;

– zgłoszonej do dnia 30.09.2014 zwracamy 50% kwoty wpłaconej za uczestnictwo w kursie

– po terminie 30.09.2014 zwroty nie będą dokonywane

 

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują odpowiednie zaświadczenia wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.

UWAGA:

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIENIA SIĘ NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA, NIE BĘDĄ ONE ZALICZANE DO LICZBY ODBYTYCH GODZIN.

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).