Intensywny XV Trening Balintowski K O M U N I K A T NR 1

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; dr Ireneusz Kaflik; mgr Andrzej Mielecki, dr n. med. Joanna Pazik, mgr Anna Rudecka

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

2-4 października 2020 r.

Termin

Siedziba Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7

Miejsce

K O M U N I K A T NR 1

Centrum Szkoleń Psychologicznych

Akademia Psyche

www.academiapsyche.pl

ul. Wrzesińska 6/6 31-031 Kraków, 606681595

e-mail: academiapsyche@wp.pl

Zaprasza do uczestnictwa w XV Edycji INTENSYWNEGO TRENINGU BALINTOWSKIEGO (V Edycji w Krakowie)

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

(KURS JEST KONTYNUACJĄ INTENSYWNYCH TRENINGÓW BALINTOWSKICH PROWADZONYCH W CZĘSTOCHOWIE I W KRAKOWIE.

OD 2018 roku INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI PROWADZONY DOTĄD W CZĘSTOCHOWIE I W KRAKOWIE JEST REALIZOWANY W KRAKOWIE.

KURS JEST PROWADZONY WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I OPIERA SIĘ NA PROGRAMIE OPRACOWANYM PRZEZ DR IRENEUSZA KAFLIKA I DR HAB. JANA ŁAZOWSKIEGO, PROF. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (PSB))

 

Zapowiadani liderzy:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka; dr Ireneusz Kaflik; mgr Andrzej Mielecki, dr n. med. Joanna Pazik, mgr Anna Rudecka

Kurs odbędzie się w Krakowie w siedzibie Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche, Kraków, ul. Wrzesińska 6/7

Ilość godzin kursu: 28, Liczba godzin obejmuje 22 godzin treningu, oraz wykłady tematyczne.

Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta (GB):

Do poziomu podstawowego do 50 godzin ITB zaliczamy osoby:                                                                                                       

– rozpoczynające swoją przygodę z GB;

– przyjmowane są tu osoby pracujące na relacjach, bądź zajmujące się udzielaniem pomocy ludziom w szerokim znaczeniu tego słowa.

Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie:

– słuchania i słyszenia, rozumienia klienta i siebie, prowadzenia dialogu;

– poprawy komunikacji oraz większej troski o siebie;

– profilaktyki wypalenia zawodowego.

Do poziomu doskonalącego zaliczamy osoby, które przeszły szkolenie podstawowe (50 godzin treningu), pragnące:

– poprawy świadomości relacji z klientem;

– lepszego rozumienia motywów zachowania klienta i własnego (wpływ biografii T na K i odwrotnie);

– dostrzegania zachodzących procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, mechanizmów obronnych, ujawnianych potrzeb;

– dostrzegania psychosomatycznych źródeł objawów.

Osoby te uzyskują kompetencje w zakresie:

– nowych zadań np. opisu przebiegu treningu i udziału w sesji wspomagającej w roli sekretarza;

– stopniowego treningowego wchodzenia w rolę ko-lidera

– reprezentowania lidera bądź grupy w sesji wspomagającej;

– gotowości, aby uczyć się dostrzegać równoległy proces (paralelny proces), jakby w zwierciadle, zachodzący w relacji Lekarz – Pacjent, Terapeuta – Klient i in.

Do poziomu zaawansowanego, zwanego też superwizyjnym zaliczamy osoby, które:

– spełniają podstawowe wymogi PSB w zakresie przygotowywania się do roli lidera,
– uczestniczyły przynajmniej w 100 godz. treningu balintowskiego, prowadzonego przez certyfikowanych liderów Balintowskiego Treningu Grupowego (BTG),

– posiadają certyfikat psychoterapeuty,

– posiadły umiejętność rejestracji przebiegu sesji i korzystania z superwizji BTG.

Do poziomu zaawansowanego, zwanego superwizyjnym zaliczamy również osoby, które:
– posiadły niezbędne umiejętności, aby pod superwizją prowadzić grupę w rolach lidera i ko-idera dla innych profesji, niż psychoterapeuci;

– posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące psychologii małych grup, psychodramy;
– przygotowują się do egzaminu z umiejętności samodzielnego prowadzenia BTG

 

Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora.

Równoległa Grupa II będzie zorganizowana w zależności od liczby uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Natomiast w przypadku zgłoszenia się większej niż maksymalna założona liczba uczestników możliwe będzie zorganizowanie prowadzonej równolegle grupy drugiej.

 

Zgłoszenia drogą mailową prosimy przesyłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Formularz Zgłoszeniowy .docx

 

Program Szkolenia

 

 

Zgłoszenia (w pierwszym terminie) należy przesyłać drogą mailową do 31 VII 2020 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do dobierania uczestników tego programu i przydzielania ich do małych grup w celu zwiększenia edukacyjnego i zawodowego doświadczenia.

  • W przypadku odwołania szkolenia wpłata zostanie w całości zwrócona na konto wpłacającego.

  • Rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana do 20.08.2020. zwracamy 90% wpłaty, rezygnacja dokonana do 31.08.2020, zwrot 50% wpłaty.

  • Po 31.08.2020 r. nie będzie dokonywany zwrot opłaty za uczestnictwo.

  • Uczestnikom indywidualnym i firmom wydajemy rachunki.

  • Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia udziału w szkoleniu.
  • Posiłki obiadowe będą organizowane poprzez wspólne wyjście grupowe do wybranej restauracji w okolicy. Istnieje możliwość wyboru (zwykły, wegetariański, bezglutenowy). Płatność będzie dokonywana gotówką w restauracji.
  • Noclegi Uczestnicy organizują we własnym zakresie. W okolicy jest bardzo dużo hoteli, hosteli i miejsc noclegowych.
  • Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
  • Dla zmotoryzowanych Uczestników dostępny jest płatny parking strzeżony. Parkowanie w całej dużej strefie miejskiej w Krakowie jest objęte opłatą. Uwagi: 1. Ważne, aby uczestniczyć w całym programie. Sukces kursu zależy od spójności małych i dużych grup. Prosimy przyjechać na rozpoczęcie kursu, pozostać do końca i nie omijać sesji. Zaliczamy wyłącznie uczciwe uczestnictwo. 2. Należy być świadomym, że Intensywny Trening Balintowski może powodować silne uczucia. Jeżeli są Państwo w trudnym dla siebie okresie, warto rozważyć uczestniczenie w kursie w innym terminie. 3. Podczas Treningu Balintowskiego stwarzamy możliwość przyjrzenia się swoim relacjom z klientem, pacjentem, uczniem, podopiecznym. Dajemy sposobność wchodzenia w różne role społeczne, również w rolę lidera i kolidera. 4. Zastrzegamy sobie prawo dobierania uczestników tego programu i przydzielania ich do małych grup w celu zwiększenia edukacyjnego i zawodowego doświadczenia.

Zapraszamy do Krakowa!

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).