Intensywny Trening Balintowski w Krakowie

dr hab. Jan Łazowski, prof AWF; dr hab. Marek Motyka, prof UE; dr Ireneusz Kaflik; dr Maciej Pilecki; mgr Joanna Zgud

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

8-10 kwietnia 2016 roku

Termin

Centrum Usług i Szkoleń Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE

Miejsce

K O M U N I K A T NR 1
Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych
Academia Psyche
www.academiapsyche.pl

ul. Wrzesińska 6/7 31-031 Kraków, 606681595
e-mail: academiapsyche@wp.pl

Zaprasza do uczestnictwa w III Edycji Intensywnego Treningu Balintowskiego w Krakowie
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego
(KURS JEST PROWADZONY WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I OPIERA SIĘ NA PROGRAMIE OPRACOWANYM PRZEZ DR IRENEUSZA KAFLIKA I DR HAB. JANA ŁAZOWSKIEGO, PROF. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego)

Zapowiadani liderzy:

dr hab. Jan Łazowski, prof AWF; dr hab. Marek Motyka, prof UE; dr Ireneusz Kaflik; dr Maciej Pilecki; mgr Joanna Zgud

Kurs odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 roku
w Krakowie (Centrum Usług i Szkoleń Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE)

INFORMACJE O KOSZTACH SĄ DOSTĘPNE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (poniżej)

Ilość godzin kursu: 30 Liczba godzin obejmuje 24 godziny treningu, oraz wykłady tematyczne.
(ze względów organizacyjnych program jest krótszy od programu w Częstochowie o 2 godziny. Uwaga: z tego powodu opłata jest obniżona w stosunku do podstawowej wersji kursu)

Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta:

1. szkolenie podstawowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z GB, (psycholodzy, lekarze, psychoterapeuci, pielęgniarki, osoby udzielające pomocy psychologicznej osobom chorym, asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej, fizjoterapeuci, nauczyciele, menedżerowie, kandydaci na Lidera Grup Balinta, studenci kierunków psychologicznych, lekarskich i nauk o zdrowiu);

2. szkolenie doskonalące dla tych osób, które już przeszły szkolenie podstawowe, wprowadzające i pragną uczestniczyć w treningu w szerszym zakresie poprzez branie udziału w scenkach psychodramatycznych oraz gotowe są pełnić role delegatów liderów i/lub grupy i ćwiczyć prowadzenie GB oraz pełnią rolę sekretarzy opisując przebieg wskazanej grupy;
3. szkolenie superwizyjne dla tych:
– którzy posiadają certyfikat psychoterapeuty
– uczestniczyli przynajmniej 100 godz. w GB prowadzonych przez certyfikowanych Liderów GB
– którzy ćwiczą prowadzenie pod superwizją treningów balintowskich w roli lidera i kolidera,
– przygotowują się do egzaminu na Lidera GB.

Koszty dojazdów, przejazdów, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania – Zainteresowani Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Obiad i kolacja przewidziane są w pobliżu siedziby organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Natomiast w przypadku zgłoszenia się większej niż maksymalna założona liczba uczestników możliwe będzie zorganizowanie prowadzonej równolegle grupy drugiej.

Zgłoszenia drogą mailową prosimy przesyłać na adres: academiapsyche@wp.pl do 29.02.2016 roku.

UWAGA: TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 15 MARCA

WYSOKOŚCI KWOT WPŁATY SĄ PODANE PONIŻEJ W ODNIESIENIU DO TERMINÓW PŁATNOŚCI

Organizator zastrzega sobie prawo do dobierania uczestników tego programu i przydzielania ich do małych grup w celu zwiększenia edukacyjnego i zawodowego doświadczenia.

plan szkolenia

ceny balint INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI

Formularz Zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).