INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO – IX EDYCJA SZKOLENIA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

27 maja 2023 r.

Termin

online

Miejsce

 

CEL SZKOLENIA:

Poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej .

 TEMATYKA:

  • Podstawowe pojęcia teorii kryzysu
  • Specyfika różnych rodzajów kryzysu: normatywnego, sytuacyjnego, traumatycznego
  • Symptomatologia i analiza kryzysu i czynników wpływających na przebieg reakcji kryzysowej
  • Interwencja kryzysowa jako odmiana psychoterapii krótkoterminowej
  • Wskazania do interwencji kryzysowej
  • Interwencja kryzysowa w wybranych rodzajach kryzysu

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN: 10 godzin dydaktycznych (10.00 -19.00). W trakcie zajęć będzie przerwa obiadowa i krótkie przerwy (1,5 godz).

FORMA ZAJĘĆ: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

 KOSZT:

400 zł – w terminie do 27 kwietnia 2023 r.

450 zł – po 27 kwietnia 2023 r.

dane do płatności:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

nr konta:
06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 27 kwietnia 2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).