INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

18-19 czerwca 2016r.

Termin

Instytut Muzykologii UJ, sala nr 23, ul. Westarplatte 10, Kraków

Miejsce

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA:
poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej .

TEMATY:
•    Podstawowe pojęcia teorii kryzysu
•    Specyfika różnych rodzajów kryzysu: normatywnego, sytuacyjnego, traumatycznego
•    Symptomatologia i analiza kryzysu i czynników wpływających na przebieg reakcji kryzysowej
•    Interwencja kryzysowa jako odmiana psychoterapii krótkoterminowej
•    Wskazania do interwencji kryzysowej
•    Interwencja kryzysowa w wybranych  rodzajach kryzysu

LICZBA GODZIN:  15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela 9-15)

FORMA ZAJEĆ:  wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT:
390 zł – w terminie do 18 maja 2016r.
420 zł – po 18 maja 2016r.

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

 

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 28 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).