INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZACHOWANICH SUICYDALNYCH, CZYLI O POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB „ZMĘCZONYCH ŻYCIEM”

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

2 - 3 grudnia 2017 r.

Termin

Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

Miejsce

SZKOLENIE JEST REKOMENDOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Wprowadzenie do problematyki suicydalnej: perspektywa psychologiczna, socjologiczna, psychopatologiczna
  • Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych
  • Diagnoza osoby  z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela
  • Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych: dostosowanie działań pomocowych w zależności od oceny problemu suicydalnego: ostry kryzys suicydalny, myśli i tendencje samobójcze, po próbie samobójczej, po dokonanym samobójstwie
  • Próba samobójcza jako wydarzenie krytyczne w rodzinie cele interwencji kryzysowej, diagnoza rodziny osoby po próbie samobójczej, przebieg interwencji kryzysowej
  •  Interwencja kryzysowa w sytuacji dokonanego samobójstwa i traumatycznej żałoby
  •  Emocjonalne obciążenia interwentów kryzysowych udzielających pomocy w kryzysach suicydalnych

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

LICZBA GODZIN:

15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)

FORMA ZAJĘĆ:

wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie, potwierdzające ukończenie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

KOSZT:

390 zł – w terminie do 2 listopada 2017 r.

420 zł – po 2 listopada 2017 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA:

 

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 9 listopada 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA:

Podstawowe informacje o szkoleniach

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).