KRYZYSY U DZIECI I MŁODZIEŻY – INTERWENCJA KRYZYSOWA

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

26 – 27 września 2015 r.

Termin

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE ul. Wrzesińska 6/7 Kraków

Miejsce

Dr Wanda Badura-Madej jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Ramy koncepcyjne: psychologiczna koncepcja urazu psychicznego; koncepcja stresu i traumy – aktualny stan wiedzy
  2. Rodzaje kryzysów i ich specyfika
  3. Kryzysy  rozwojowe u dzieci i młodzieży – podstawowe  koncepcje rozwoju  osobowości
  4. Kryzysy sytuacyjne i kryzysy traumatyczne u  dzieci i młodzieży – specyfika reakcji kryzysowych oraz czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń a także czynniki chroniące
  5. Zagadnienia diagnostyczne związane z różnicowaniem reakcji kryzysowych  od zaburzeń i dysfunkcji psychicznych u dzieci i młodzieży
  6. Strategie postępowania w ostrych reakcjach kryzysowych  oraz z odległymi skutkami wydarzeń kryzysogennyvch : podejście indywidualne, pomoc rodzinie, pomoc wobec grupy dotkniętej traumą, tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowieniu

FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe
KOSZT:
290 zł – do dnia 10 września
320 zł – po dniu 10 września

CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 września, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl
Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).