SZKOLENIE RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA RTZ I

mgr Tomasz Drożdż

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

10-11 maja

Termin

Miejsce

Prowadzący: Tomasz Drożdż, psycholog, trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center (w trakcie certyfikacji superwizorskiej). Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). W latach 2005 – 2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Tomasz Drożdż jest absolwentem akredytowanej przez International Coach Federation (ICF) Szkoły Coachów “The Art And Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson College International. Ukończył Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej. Absolwent ARS DOCENDI, szkolenia służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, psychologii reklamy, PR, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.
Swoje doświadczenie trenerskie i dydaktyczne (ponad 3500 godzin szkoleniowych) zdobywał realizując projekty szkoleniowe i dydaktyczne m.in. dla: Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier UJ, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Biura Poselskiego w projekcie dotyczącym kreacji wizerunku osoby publicznej w mediach, Samorządu Studentów UJ, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Psychoonkologii UNICORN, Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci, a także wielu innych instytucji oświatowych i biznesowych.

W ramach współpracy z licznymi firmami szkoleniowymi współrealizował różnorodne projekty dla takich klientów jak między innymi: Telekomunikacja Polska S.A., Cebal Tuba, Strabag, Urząd Miasta Krakowa, Krakowski Holding Komunalny, Witek, Kopalnia Soli Wieliczka S.A, Cersanit S.A., Rovese, Goodrich Krosno, Trimtab, TOP, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Lubuski Urząd Wojewódzki oraz sesje coachingu indywidualnego i grupowego zarówno dla pracowników liniowych jak również wyższej kadry zarządzającej.

Czym jest Racjonalna Terapia Zachowania?
Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw bardzo skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego, Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się, psychosomatyki oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia. To nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych.
RTZ wykorzystywany jest często w biznesie, coachingu, poradnictwie a także terapii i pomocy psychologicznej. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych.
Mimo, że RTZ jest często wykorzystywany przez osoby zawodowo zajmujące się pomocą i wspieraniem innych, jest także adresowany do wszystkich zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie. Został skonstruowany w taki sposób, by można go było z powodzeniem stosować bez zgłębiania skomplikowanej i specjalistycznej wiedzy psychologicznej. RTZ, poprzez techniki samopomocy, uczy jak pomagać samemu sobie, jak radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi, uzależnieniami, depresją, stanami lękowymi i natręctwami, problemami małżeńskimi i seksualnymi, zespołem wypalenia zawodowego, poważnymi chorobami (np. nowotwór złośliwy, AIDS), utratą bliskiej osoby, itd.
Metody poznawcze skoncentrowane są na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia. Wskazują na związek systemu przekonań z emocjami. Techniki wypracowane w ramach RTZ Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii.
Za metodami poznawczymi przemawia duża ilość badań naukowych potwierdzających ich skuteczność. W krajach zachodniej Europy są jednymi z niewielu oficjalnie refundowanych, w ramach systemów opieki zdrowotnej.

Na szkolenie RTZ zapraszamy w szczególności:
• wszystkich zainteresowanych naturą ludzką i doskonaleniem siebie
• terapeutów
• psychologów
• pedagogów
• nauczycieli i osoby zajmujące się edukacją
• terapeutów uzależnień
• lekarzy i pracowników służby zdrowia (pielęgniarki)
• katechetów
• pracowników hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej

Cele szkolenia:
Osoba biorąca udział w warsztacie „Racjonalna Terapia Zachowania” ma możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami.
Na osiągnięcie tego celu składa się:

• zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Racjonalnej Terapii Zachowania
• zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii
• rozwój umiejętności identyfikowania przekonań oraz pracy z przekonaniami
• zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami
• zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego
• zapoznanie się ze specyfiką samodzielnej pracy z przekonaniami
• nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (modele RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki)
• adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej
• przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce wypalenia zawodowego
• podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości

Uczestnik szkolenia:

• zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
• będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową
• nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów
• zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w pracy zawodowej i w życiu osobistym
• zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
• nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość, oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
• zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
• zdobędzie wiedzę w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności

Koszt: 450 zł;
400 zł studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
Czas trwania:
Szkolenie odbywa się w godzinach 11.00- 19.00 (sobota) oraz 10.00- 17.00 (niedziela).
Wielkość grupy: 8-15 osób
Miejsce: ul. Wrzesińska 6/7 (Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o.)
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 20 kwietnia, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

UWAGA: Dla osób chętnych możliwe jest późniejsze uczestniczenie w dwudniowych warsztatach doskonalących.

Istnieje też możliwość zorganizowania warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania dla zorganizowanych grup w dowolnym miejscu na terytorium Polski.

Pobierz formularz zgłoszenia

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).