METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – IV EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

ON-LINE

Forma Prowadzenia Szkolenia

12 - 13 października 2024 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Specyfika i cel diagnozy neuropsychologicznej,
  2. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.
  3. Znaczenie wywiadu klinicznego – informacje istotne w diagnozie
  4. Eksperymentalne metody kliniczne – badanie funkcji wykonawczych, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, gnozji, praksji, organizacji wzrokowo-przestrzennej.
  5. Zastosowanie skal przesiewowych w diagnostyce neuropsychologicznej.
  6. Metody badań neuropsychologicznych; metody testowe badające określone funkcje
  7. Prezentacja zastosowania wybranych testów specjalistycznych.
  8. Techniki „bezużyteczne” – jakich testów niestosować i kiedy?
  9. Wartość diagnostyczna testów badających sprawność intelektualną w diagnostyce neuropsychologicznej.
  10. Wnioskowanie na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży.

Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje  wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową      i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-naukowymi.

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich i studentów IV i V roku studiów dwustopniowych (po ukończeniu I stopnia studiów na kierunku psychologia).

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

W przypadku studentów II stopnia studiów psychologicznych wymagany jest też skan dyplomu ukończenia I stopnia studiów na kierunku psychologia.

 ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. Zaświadczenia z podpisem osoby prowadzącej zostaną wysłane zostaną wysłane przesyłką pocztową do około 2-3 tygodni po szkoleniu.

KOSZT: 700 zł. przy wpłacie do 12 września 2024 r., 750 zł po 12 września 2024 r.

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 12 września 2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Dane do wpłaty:

Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche

ul. Wrzesińska 6/6   31-031 Kraków

59 1240 1431 1111 0011 3440 2221

CHĘĆ OTRZYMANIA FAKTURY NA FIRMĘ PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA SIĘ SZKOLENIA. OSOBOM, KTÓRE TEGO NIE ZGŁOSZĄ BĘDĄ WYDRUKOWANE PARAGONY FISKALNE, CO UNIEMOŻLIWI WYSTAWIENIE FAKTURY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD ORGANIZACJI SZKOLENIA

 

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).