METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – II EDYCJA SZKOLENIA

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

Prowadzący

Forma Prowadzenia Szkolenia

9-10 października 2021 r.

Termin

ON-LINE platforma ZOOM

Miejsce

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z  POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Specyfika i cel diagnozy neuropsychologicznej,
  2. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.
  3. Znaczenie wywiadu klinicznego – informacje istotne w diagnozie
  4. Eksperymentalne metody kliniczne – badanie funkcji wykonawczych, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, gnozji, praksji, organizacji wzrokowo-przestrzennej.
  5. Zastosowanie skal przesiewowych w diagnostyce neuropsychologicznej.
  6. Metody badań neuropsychologicznych; metody testowe badające określone funkcje
  7. Prezentacja zastosowania wybranych testów specjalistycznych.
  8. Techniki „bezużyteczne” – jakich testów niestosować i kiedy?
  9. Wartość diagnostyczna testów badających sprawność intelektualną w diagnostyce neuropsychologicznej.

 

  1. Wnioskowanie na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

  INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży. Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje  wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci, grupy wsparcia i inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i nabytą dysfunkcją OUN, np. z autyzmem, zmianami pourazowymi i demencją. Autorka i współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorka projektów naukowo-badawczych, współpracująca z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-naukowymi.  

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.   

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 480 zł, przy wpłacie do 9 września 2021 r. Po 9 września 2021 r. 520 zł.

Dane do wpłaty:

Akademia Psyche Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych 

31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6

06 2530 0008 2055 1061 9573 0001

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).   Przewidywana liczna uczestników: 20  

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 9 września 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Podstawowe informacje o szkoleniach

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o szkoleniach.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu dyplomu psychologa (zaświadczenia o byciu studentem).